Lær danskerne at kende

21. november 2007

Når danskere taler sammen, har vi oftest en fælles referenceramme. Vi taler ikke om den, men den danner grundlag for forståelse og for humor. Sådan en uudtalt fællesforståelse har nydanskere naturligvis ikke altid. Det er baggrunden for et idemateriale til undervisning i samfundskundskab, som netop er blevet færdigt.

Materialet er udarbejdet af Agnete Andersson, der er formand for NETOP Jægerspris, og det er baseret på Agnete Anderssons erfaringer med undervisning af nydanskere. Det er tænkt brugt i sprogcentre, aftenskoler, VUC og/eller daghøjskoler, også af undervisere, som ikke tidligere har haft med nydanskere at gøre.

Den konkrete anledning til at udarbejde materialet er den indfødsretsprøve, som Folketinget har vedtaget. Her skal
enhver ansøger om statsborgerskab besvare 40 multiple choice spørgsmål om danske samfundsforhold, kultur og historie.
Men samtidig stiler materialet også imod at fremme integrationsarbejdet generelt ved at gøre tilværelsen på
arbejdspladsen eller i fritidslivet lettere for nydanskere.
"De får en mulighed for at forstå vittigheder og le med gruppen, undgå at blive såret eller fornærmet over vitser om sig selv, svare for sig i dialoger og tale med om forskellige emner," siger Agnete Andersson.

Materialet er udarbejdet med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

DFS linkLær danskerne - lidt bedre - at kende