Lokale samråd giver anerkendelse og indflydelse

26. oktober 2010

”Vores lokale samråd har givet os anerkendelse på linje med idrætten og bedre midler,” fortæller John Gaden fra FOF i Skanderborg. Men der er stadig 60 kommuner i Danmark uden samråd. Nu kan aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter søge økonomisk støtte hos DFS til etableringen af lokale samråd.

Lokale samråd på tværs af den folkeoplysende voksenundervisning er med til at sætte den lokale dagsorden, når der skal fordeles midler og sættes rammer for folkeoplysningen. I tillæg får man et kollegialt fællesskab med ligesindede, der også kender alt til kommunale regler for lokaleudlån, håndtering af timeansatte undervisere, pensionisttilskud, 10%-debatpulje m.m.

Rådgivning og økonomisk støtte
Derfor vil DFS det næste års tid prioritere arbejdet med at understøtte oprettelse og udvikling af lokale samråd i hele landet.
Til det formål er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem store oplysningsforbund, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversiteterne. Arbejdsgruppen kan bl.a. være behjælpelig med rådgivning, udkast til vedtægter og formidling af kontakt til andre, der har erfaring med at lave og drive et lokalt samråd.
Derudover har DFS øremærket puljemidler til dette formål. Samrådspuljen støtter både opstart af lokale samråd i de ca. 60 kommuner, hvor de ikke findes i dag, og nye og eksisterende samråds udviklingsprojekter.

Indflydelse og erfaringsudveksling
Som optakt til dette arbejde har DFS' sekretariat undersøgt, hvor i landet der findes lokale samråd, og hvad skolerne kan bruge dem til. Undersøgelsen viste, at omkring en tredjedel af landets kommuner har samråd, og at deltagerne er meget tilfredse med udbyttet.
"Det vigtigste resultat af vores samråd er at sektoren bliver anerkendt på linje med de store samråd hos idrætten og kulturen. At man er blevet en indflydelsesrig aktør. Aftenskolesektoren har været godt kørende budgetmæssigt og gennem fælles indsats får skolerne nu midler efter forrige års aktiviteter og ikke efter forventede aktiviteter," fortæller John Gaden, der repræsenterer FOF i det lokale samråd i Skanderborg.
Torben Schipper fra Aftenskolernes Samråd i København siger: "Det forhold, at skolerne samarbejder på denne måde, har helt klart givet området en stor anerkendelse hos politikerne og især på embedsmandsniveau."
I Sønderborg har det lokale samråd bl.a. påvirket kommunens folkeoplysningspolitik. I Nordfyns kommune har samrådet været med til at sikre de økonomiske tilskud, og mange andre steder betyder samrådene, at der laves fælles programmer, arrangementer og erfaringsudveksling på tværs af aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.