Mange muligheder for støtte til europæisk samarbejde

21. januar 2010

Vil din skole eller forening samarbejde med folkeoplysere i andre lande? Vil ældre foreningsaktive på udveksling i udlandet? Vil en underviser være hjælpelærer i et andet europæisk land? Til dette og meget mere er der både rådgivning og økonomisk støtte fra EU’s Grundtvig-program.

I 10 år har EU via Grundtvig-programmet støttet voksenlæring - med vægt på samarbejdet mellem aktører i forskellige EU-lande. Programmet fortsætter og udvides hele tiden med nye aktiviteter.
I Danmark er det Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS), som administrerer ordningen. Her kan man få råd og vejledning til ansøgninger.
Vi bringer her en liste med nogle af de aktuelle tilbud fra Grundtvigprogrammet

Udveksling for seniorvolontører
Grundtvig-programmet giver tilskud til udveksling af seniorer (over 50 år), som ønsker at gøre en frivillig indsats i et andet europæisk land. Idéen er, at to foreninger/organisationer fra to forskellige europæiske lande kan udveksle hinandens frivillige. Tilskuddet dækker frivilliges rejse- og opholdsomkostninger og et administrationstilskud til de arrangerende organisationer/foreninger.
Rød pilLæs mere

Hjælpelærer/undervisningsassistent for voksne i udlandet
Opholdet skal være af mindst 13 og max. 45 ugers varighed. Ansøgningsfristen er først den 31. marts, men før du kan søge, skal du have indgået en aftale med et undervisningssted i et andet land i Europa.
Rød pilLæs mere

Grundtvig Læringspartnerskaber
Et læringspartnerskab drejer sig om at samarbejde over en 2-årig periode om et fælles tema på tværs af europæiske landegrænser, hvor man observerer hinandens praksis og derved lærer mere.
Ansøgningfristen er 19. februar.
Rød pilLæs mere

Grundtvig workshops
Udbydere af læringsaktiviteter for voksne kan søge om tilskud til at organisere en Grundtvig workshop af 5-10 dages varighed for voksne lærende. Workshoppen skal være åben for interesserede fra hele Europa.
Ansøgningsfrist er 19. februar
Rød pilLæs mere

Skriveseminar for ansøgere
Styrelsen for International Uddannelse holder skriveseminar for ansøgere til læringspartnerskaber og workshops den 25. januar.
Rød pilLæs mere

Fortæl om dine Grundtvig-erfaringer
Styrelsen for International Uddannelse vil gerne markere Grundtvigprogrammets 10 års jubilæum. De opfordrer derfor alle, som har modtaget Grundtvig-tilskud til aktiviteter i år, og alle, som vil få bevillinger i 2010, til at
• gøre opmærksom på 10-året for Grundtvig-programmet
• fejre jubilæet via lokale arrangementer og events
• skrive om deres erfaringer
Rød pilLæs mere

CIRIUS har skiftet navn til Styrelsen for International Uddannelse.

Rød pilStyrelsens hjemmeside

Rød pilStyrelsens hjemmeside om folkeoplysning og voksenuddannelse

Relaterede nyheder