Mere discount på aktiveringsmarkedet

18. november 2010

Væk med meningsløs aktivering. Det er det erklærede formål med det seneste beskæftigelsesforlig. Men spareiveren kvæler de skræddersyede tilbud til ledige med særlige problemer, som bl.a. daghøjskolerne har specialiseret sig i.

Kommunerne har ansvaret for aktivering og uddannelse af arbejdsløse. Men staten styrer langt hen ad vejen området via den refusion, som kommunerne får. Når folketing og regering ikke synes, at arbejdsløse skal uddanne sig, så sørger de for, at kommunerne får en mindre del af deres udgifter til uddannelse refunderet.
Det er netop en ændring i disse refusionssatser, der er kernen i det seneste beskæftigelsesforlig, som vil spare staten for i nærheden af 1 mia. kr. De nye regler vil gøre det billigere for kommunerne at lade store grupper sejle deres egen sø - i stedet for at tilbyde dem kombinationer af uddannelse, praktik og vejledning, som kan bane vejen for dem i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Misforståelse?
"Jeg håber, det er noget, vi har misforstået," siger Bjørn Salling, som er formand for Daghøjskoleforeningen. Han fortsætter:
"Umiddelbart ser det ud til, at man vil straffe kommunerne for at give mennesker et skræddersyet aktiveringstilbud. Regeringen vil for enhver pris have alle i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, selv om det ikke er det, de har brug for.
Det virker, som om det er i direkte modstrid med bestræbelserne på at få flere unge til at gennemføre en uddannelse og at hjælpe mennesker med psykiske lidelser eller nedslidning videre, så de undgår førtidspensionering," siger Bjørn Salling.

Gode tilbud i farezonen
Som dokumentation for de skader, forliget vil medføre, har Daghøjskoleforeningen udarbejdet et notat til pressen og til politikerne. Her forklarer de bl.a. konsekvenserne af, at staten sænker refusionen for forsørgelsesudgifterne til ledige i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til de samme 30 %, som kommunerne får, når de arbejdsløse passer sig selv.
"Der er udsigt til flere useriøse aktører og mere kommunal aktivering, der er sit eget formål," skriver foreningen.
Notatet indeholder også konkrete eksempler på "virkningsfulde, skræddersyede forløb i farezonen".