Mere tillid til borgernes frivillige engagement

12. maj 2010

Det skal være muligt at lave frivilligt arbejde, mens man modtager arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, seniorydelse eller overgangsydelse. Sådan lyder en af anbefalingerne fra Frivilligrådets nye reformoplæg. DFS bakker op om forslaget.

"Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne." Det er en titlen på et reformoplæg, som Frivilligrådet udsendte for nylig. Rådet vil …"skabe et velfærdssamfund, der bygger på medborgerskab og tillid til, at borgerne gerne vil tage ansvar."
Rådet udbygger denne pointe:
"Som demokratisk samfund har vi brug for, at borgerne har reel indflydelse på, hvordan velfærdssamfundet udvikler sig. Ellers mister borgerne tilliden til samfundet - og ikke mindst de folkevalgte politikere.

Ordentlige mennesker
Overskrifterne i hæftet med anbefalinger er:
1. Som borgere skal vi værne om friheden til at være ordentlige mennesker.
2. Læring om medborgerskab skal være et krav på alle uddannelser.
3. Kommunerne skal udvikle velfærden sammen med civilsamfundet.
4. Erhvervslivet skal bruge mulighederne i civilsamfundet.
5. Det kan betale sig, at samfundet investerer i civilsamfundet.

Frivillig og arbejdsløs
Under hver overskrift beskriver rådet et problem og foreslår en række konkrete initiativer. Det er under den første overskrift, at rådet foreslår et "opgør med de stive dagpenge- og efterlønsregler, der begrænser frivillige".
Netop det punkt kommenterede DFS' formand, da han holdt sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet den 29. april. Per Paludan Hansen sagde:
"Frivilligrådet har rejst en meget vigtig debat for det frivillige Danmark.
Desværre har beskæftigelsesministeren med det sammen hældt forslaget ned af brættet. Vi bakker op om rådet og håber regeringen kommer på andre tanker. Beskæftigelsesministeren systemer står desværre i vejen for manges frivillige."

Det frivillige arbejdes værdi
Mere generelt sagde DFS-formanden:
"De frivillige organisationer - ikke bare på det sociale område, men også f.eks. i folkeoplysningen - har stor værdi for det danske samfund og for den enkelte frivillige."
Helt i tråd med folkeoplysningen foreslår Frivilligrådet også, at samfundet lægger mere vægt på de realkompetencer, som man kan opnå gennem frivilligt arbejde. Konkret foreslår de, at frivilligt arbejde bliver vægtet meget højere ved optagelse på de videregående uddannelser.

Hvad er Frivilligrådet?
Frivilligrådet er nedsat af socialministeren og drives som en statsinstitution finansieret over finansloven. Det rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Rød pilMere om Frivilligrådet

Rød pilFrivilligrådets reformoplæg, april 2010

Rød pilPer Paludan Hansens mundtlige beretning til repræsentantskabsmødet den 29. april 2010

Rød pilDFS om demokrati og aktivt medborgerskab