Navne og dato på folkeoplysningsudvalget

14. april 2009

Kort før påske offentliggjorde Undervisningsministeren sammensætningen af det udvalg, der bl.a. skal vurdere folkeoplysningens rolle og behovet for ændringer af folkeoplysningsloven. Både kommunerne, folkeoplysningsorganisationerne og idrætten er repræsenteret.

I en pressemeddelelse siger Bertel Haarder bl.a.:
"Folkeoplysningens kerneopgave er at give befolkningen redskaber til at være aktive medborgere og kunne begå sig i det samfund, de lever i. Med det nye udvalg tager vi nu initiativ til i endnu højere grad at styrke og synliggøre dette vigtige arbejde," siger Bertel Haarder. 
DFS' formand, Per Paludan Hansen, er et af udvalgets medlemmer."Vi er glade for, at udvalget nu kommer i gang. Det har fået et kommissorium, som klart fokuserer på kernen i folkeoplysningen," siger han og tilføjer:
"Med udvalgets fokus på folkeoplysningens bidrag til aktivt medborgerskab er det helt i overensstemmelse med DFS' prioritering". 
Udvalget mødes første gang den 22. april, og det skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2009:
"På godt et halvt år skal vi i udvalget rundt om rigtig store emner som medborgerskab, demokrati, foreningslivets og folkeoplysningens rolle. Jeg håber ikke, at det vil forhindre, at der bliver plads til nytænkning," siger Per Paludan Hansen.


Udvalgets medlemmer
Som formand for udvalget har undervisningsminister Bertel Haarder udpeget Jens Stenbæk, viceborgmester i Holbæk Kommune.Der ud over er følgende udpeget:
• Ane Kollerup, cand.mag. i filosofi og virksomhedsstudier, aktiv deltager på højskolekurser og erfaring fra organisationsarbejde
• Marie Bjerre, stud.jur., aktivt virke som spejder og erfaring fra elevorganisationsarbejde
• Preben Staun, kommunaldirektør, aktivt virke inden for idrætten og erfaring fra organisationsarbejde.

I henhold til organisationsindstillinger har ministeren beskikket følgende:
• Helga Kolby Kristiansen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark
• Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd
• John Meinert Jakobsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd
• Rune Siglev, Dansk Ungdoms Fællesråd
• Malene Carmel, Kommunernes Landsforening
• Birgitte Nielsen, Idrættens Fællesråd.