Nordiske oplysningsforbund satser på klimakampagne

17. september 2010

”Vor skuffelse var stor, da det mislykkedes for verdens ledere at nå frem til en klimaaftale i København i december 2009. Vi er parate til at påtage os vort ansvar for at følge op med en bred nordisk folkeoplysningskampagne med brug af folkeoplysningens værktøjer.”

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV) er et samarbejdsforum for otte nordiske oplysningsforbund. Fra Danmark deltager LOF og NETOP. Den 5. september var FNV samlet til årsmøde. Her vedtog de bl.a. en resolution om nødvendigheden af nordisk folkeoplysning til løsning af klimaspørgsmålet. Her følger resolutionen i sin helhed.

Den nordiske folkeoplysning er nødvendig for at løse klimaspørgsmålet

"For os folkeoplysere i Norden er arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling i fokus. For os er en bæredygtig udvikling samspillet mellem økologisk, økonomisk og social bæredygtighed. Viden, uddannelse og engagement samt lokal forankring udgør grundstenene i opbygningen af et bæredygtigt samfund. Vi går ud fra, at regeringerne i de nordiske lande deler vor opfattelse og er parate til at medvirke til en bred videnskampagne for at øge presset på at ændre vor livsstil".

"FNV er en folkeoplysende organisation, hvor otte oplysningsforbund fra Danmark, Finland, Norge, Sverige og Åland agerer sammen på den nordiske arena for at løfte klimaspørgsmålet. Vor skuffelse var stor, da det mislykkedes for verdens ledere at nå frem til en klimaaftale i København i december 2009. Denne skuffelse deles af medborgerne i vore nordiske lande. Nu må de nordiske lande blive enige om en strategi frem mod COP 16 i Mexico i december 2010".

"Vi møder dagligt mennesker, som er engagerede i spørgsmålene om klima og bæredygtighed, og som søger viden for at kunne øge deres engagement. Studiecirklen med dens specielle pædagogik er unik for de nordiske lande. I studiecirklen får deltagerne mulighed for at skaffe sig viden og gennem diskussion med andre at øge deres engagement. Gennem oplysningsforbundene får de mulighed for at kanalisere deres synspunkter op på et nationalt og et nordisk niveau. Denne mulighed må de nordiske regeringer nu udnytte, og det haster".

"Vi i FNV er parate til at påtage os vort ansvar for at følge op med en bred nordisk folkeoplysningskampagne med brug af folkeoplysningens værktøjer, men vi har brug for støtte fra de nordiske regeringer. FNV gennemførte i 2009-2010 en klimakaffekampagne, der inddrog mindst 40.000 medborgere i hele Norden i drøftelsen af tre klimaspørgsmål på 148.000 klimaservietter i studiecirkler og på arbejdspladser".

"Vi nordiske folkeoplysere anbefaler
- at de nordiske regeringer bliver enige om en fælles nordisk holdning i arbejdet med de globale klimamål hen mod COP 16 og videre frem
- at Nordisk Ministerråd yder støtte til en bredt anlagt klimakampagne som via en mangfoldighed af oplysningsforbund og frivillighedsorganisationer retter sig mod de nordiske medborgere".