Ny inspiration, udfordringer og perspektiver på realkompetence

7. april 2010

Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger inviterer til konference med fokus på centrale aspekter ved anerkendelse af realkompetencer. Realkompetence sættes ind i den brede uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske sammenhæng.

Loven om realkompetencer har sat nye standarder for, hvad der kan anerkendes som læring i Danmark. Men det er et langt og sejt træk at omsætte lovgivningen. Der tegnes et billede af
de udfordringer, vi står over for i denne sammenhæng.

På konferencen rejses temaer og problemstillinger om, hvordan viden og læring, som er udviklet i én sektor, kan få værdi i en anden sektor.
Der gøres status over realkompetence i den lovgivningsmæssige og politiske kontekst, og der peges på perspektiver fra Undervisningsministeriets side.
Med udgangspunkt i undersøgelser af praksisfeltet tegnes der billeder af, hvorledes anerkendelse af realkompetencer foregår i praksis.

Målgruppen for konferencen er alle der arbejder professionelt med realkompetencer: Ledere, undervisere og vejledere ved uddannelsesinstitutioner, vejledere i det brede vejledningsfelt og virksomheder. Det er desuden politikere og planlæggere, organisationsrepræsentanter, forskere og udviklere.

Sted:  University College, Lillebælt, Asylgade 7-9, Odense
Tid: 10. juni 2010, 9.30 - 16.00
Pris: 1.500,- kr

Rød pilProgram og yderligere oplysninger

Rød pilTilmelding

Tilmeldingsfrist: 10. maj 2010
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Tilmelding efter princippet "først til mølle"

Relaterede nyheder