Ny minister: Anerkend realkompetence

Ny minister: Anerkend realkompetence

12. marts 2010

”Vi kan blive bedre til at styrke merit og anerkende det, man har med andetsteds fra,” siger undervisningsminister Tina Nedergaard. Undervisningsinstitutionerne skal erkende, at det er til gavn for alle at anerkende de reelle kompetencer.

Arbejdet med anerkendelse af realkompetence skal gøres mere smidigt, mener Danmarks nye undervisningsminister. Det fremgår af et interview i det nye nummer af Højskolebladet, hvor hun også giver udtryk for, at højskolerne skal bidrage til unges afklaring og vejledning.

Signal til uddanelserne
Højskolebladets redaktør, Andreas Harbsmeier, spørger bl.a. Tina Nedergaard:
"På mange uddannelsesinstitutioner anerkender man principielt realkompetencer i optagelsen, men i praksis aner de ikke, hvordan man håndterer vurderingen? Hvordan stiller du dig i forhold til realkompetencebegrebet?"
Hertil svarer undervisningsministeren
"Generelt er det sådan, at vi godt kan blive bedre til at styrke merit og anerkende det, man har med andetsteds fra. Det er noget, jeg vil arbejde meget med, og noget min forgænger også var meget optaget af. At smidiggøre de processer, sådan at tvivlen i højere grad kommer den unge til gode.
Det er noget, jeg vil arbejde videre med. Og jeg vil gerne drøfte med højskolerne, hvordan vi kan arbejde videre med det felt. Politisk set vil jeg gerne sende det signal, at når højskolerne har lavet en realkompetencevurdering og sender de unge menneske videre, må de modtagende institutioner også være opmærksomme på, at det må være til gavn for alle at anerkende de reelle kompetencer."

Livsforberedende
På spørgsmålet om højskolerne skal byde endnu mere ind i forhold til samarbejdet med de kompetencegivende uddannelser, siger Tina Nedergaard bl.a.:
"Ja, og at man også bidrager til en afklaring hos den unge. Og at man ser på, hvilke kompetencer, det unge mennesker har med sig - og giver dem en vejledning i forhold til at komme godt i gang med en uddannelse."
Selv om ministeren lægger vægt på, at højskole-ophold også kan indeholde kompetencegivende uddannelser, siger hun:
"Men jeg vil også gerne sige det sådan, at et højskoleophold er forberedende - ikke kun til videre uddannelse, men også til resten af ens liv."