Nyt i folkeoplysningens lovsamling

25. juni 2010

Vi har nu tilføjet bekendtgørelsen om ordblindeundervisning for voksne til samlingen af love med relevans for folkeoplysningen. Derudover er de seneste ændringer til de øvrige love nu lagt på, herunder den nye tipslov.

På DFS' hjemmeside har vi en en oversigt over love, der er relevante for folkeoplysningen.
Her kan man finde den seneste sammenskrevne version af loven samt links til de ændringer, der er vedtaget siden.
Oversigten bliver løbende opdateret. Det har vi netop gjort.
På opfordring harvil lagt bekendtgørelsen om ordblindeundervisning for voksne på siden. Derudover kan man nu finde den netop vedtagne nye lov om spil, den såkaldte tipslov. Derudover er der en række mindre ændringer af de øvrige love.

Vi modtager fortsat gerne tips og ideer til andre relevante love eller om ændringer, vi ikke har bemærket.

I øjeblikket kan man finde disse love på siden:

• Folkeoplysningsloven
• Loven om frie kostskoler
• Produktionsskoleloven
• Realkompetenceloven
• FVU-loven
• AVU-loven
• Tipsloven
• Ordblinde-undervisning
• Lov om specialundervisning for voksne