Professionalisering af voksenlærere

4. januar 2010

En konference i Malmø i marts måned vil styrke diskussionen om professionalisering af voksenlæreren og skabe et gensidigt inspirerende møde mellem nordiske og europæiske tanker på området.

Konferencen vil give mulighed for networking, diskussioner og samtaler og vil styrke Nordisk samarbejde om efter- og videreuddannelse af voksenundervisere. Europæiske og nordiske oplæg følges op af rundbordssamtaler og workshops, hvor tendenser og udvikling, ift. professionalisering af voksenundervisere, kan diskuteres.
Indholdet i oplæggene vil uddybe forståelsen af emner som:

• voksenlærerens nye roller
• nye udfordringer til uddannelse af voksenundervisere
• voksenlærernes muligheder for efter - og videreuddannelse og innovativt indhold i efter- og videreuddannelse.

Konferencen arrangeres af NVL og NVL's arbejdsgruppe om voksenpædagogik, Nordplus voksen projekterne: BABAR, Needsassesment, Malmö Högskola.

Oplægsholdere er:

• Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein DIE, German Institute for Adult Education
• Prof. Bjarne Wahlgren, NCK, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Århus
• Simon Broek, MA forsker, Research voor Beleid, Holland
• Hanna Heikkinen senior team coach på Team Academy og Partus Lærings Netværk, medstifter af Team Academy
• Dr. Jaap van Lakerveld, Director of PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (PLATO), Leiden Universitet, Holland
• Katrin Hjort, professor, Syddansk universitet, SDU.

Sted: Malmö Högskola
Konferencesprog: Skandinavisk og engelsk.
Pris: Konferenceafgift 700 dkr.

Yderligere oplysning og tilmelding

For yderligere information og spørgsmål kontakt:
Maria Marquard, MARQ@dpu.dk, mob. 6133 9836 eller 8888 9516
Marcella Milana, MAMI@dpu.dk, mob. 2396 7756 eller 8888 9475