Sådan kan biblioteker og folkeoplysning samarbejde

Sådan kan biblioteker og folkeoplysning samarbejde

18. november 2010

I nogle kommuner ser folkeoplysningen og bibliotekerne hinanden som uhensigtsmæssige konkurrenter. Men der er et stort potentiale i samarbejde. Det er konklusionen på projekt ”den kompetente borger”, der munder ud i en stribe gode råd til samarbejdet.

"Der er muligheder og potentialer i et samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker: Vi kan styrke vores organisationer, vi kan udbygge vores tilbud, vi kan sikre vores borgere større muligheder for uformel uddannelse, og vi kan blive vægtigere samfundsaktører, hvis samarbejdet mellem områderne udbygges."
Sådan står i der i forordet til en pjece med titlen "Den kompetente borger - Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker". Pjecen er udgivet af organisationerne bag udviklingsprojektet af samme navn.

Projektets formål
Projektpartnerne ville sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling.
Det skulle dels kortlægge eksisterende samarbejdserfaringer samt afdække barrierer og  udviklingsmuligheder, dels indsamle idéer til fremtidige samarbejder samt afprøve nye samarbejdskonstellationer.
Projektet blev støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som udviklingsprojekt af overbygningskarakter. Det blev realiseret i et samarbejde mellem FO Århus, FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus, Fritid og Samfund samt Borgerservice og Biblioteker Århus.

Gode grunde og gode råd
Pjecen præsenterer:

• Otte motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne
• Otte råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker
• Fire forslag til samarbejdsmetoder
• Seks oplagte snitflader mellem områderne

De otte gode grunde til at samarbejde er:

• Vi kan skabe gode tilbud, selvom vi er økonomisk pressede
• Vi kan skabe en bredere vifte af tilbud
• Vi kan skabe bedre tilbud, fordi vi har forskellige styrker og kompetencer
• Vi kan fokusere målrettet på at understøtte den kompetente borger
• Vi kan få en større markedsføringsplatform
• Vi kan gøre os mere synlige f.eks. i forhold til det politiske niveau
• Vi kan styrke fokus på vigtigheden af voksen- og efteruddannelse og den uformelle uddannelse
• Vi kan skabe nye og anderledes læringsrum

Rød pilPjecen "Den kompetente borger - Gode råd til samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

Trykte eksemplarer af pjecen kan rekvireres i begrænset omfang ved henvendelse til Louise Overgaard, projektleder, Borgerservice og Biblioteker, Hovedbiblioteket, Møllegade 1, 8000 Århus C, Tlf: 8940 9274 / 5157 6796; mlog@aarhus.dk

Rød pilRapport "Den kompetente borger - Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker"

Rød pilFilmen "Laboratorieforsøget - Kreative mødesteder"

Rød pilProjektets hjemmeside