Sætter Slesvig på dagsordenen

Sætter Slesvig på dagsordenen

16. december 2010

Både danskere og tyskere skal lære Slesvig at kende som andet og mere end en del af udkants-Danmarks rådne banan. Med fondsmidler i ryggen vil Grænseforeningen uddanne unge til ambassadører for regionen og tilføre medierne en slesvigsk vinkel.

Efterhånden er der ikke længere danskere, der kræver historien rullet tilbage og et Danmark til Ejderen. Til gengæld vil Grænseforeningen synliggøre Slesvig som en samlet region fra Kongeåen til Ejderen, fortæller generalsekretær Knud Erik Therkelsen.
Det er 3,5 mio. kr. fra EU's interregionale udvalg, som Grænseforeningen vil anvende til projektet Generation Slesvig. Projektet, som gennemføres i samarbejde med paraplyorganisationen for aftenskoler og højskoler i Slesvig-Holsten, består af to elementer:

• Højskolekurser for unge
• Et journalistisk oplysningskontor

"Vi vil oplyse for at skabe vækst og udvikling, nøjagtig som den første folkeoplysning," siger Knud Erik Therkelsen.

Fremtidige ambassadører
To højskoler nord for grænsen og to syd for skal på samme tid være værter for en broget blanding af unge fra regionen. Målet er at samle unge tyskere fra Sydslesvig og danskere fra Sønderjylland med unge fra de to nationale mindretal.
"Vi er klar over, at rigtig mange unge forlader regionen, når de skal i gang med en uddannelse. Derfor vil vi stille dem spørgsmålet: hvordan skal Slesvig se ud om 20 år, hvis I skal have lyst til at vende tilbage, eller: hvordan skal regionen se ud, hvis en københavner skal få lyst til at flytte hertil," fortæller Knud Erik Therkelsen.
Efterfølgende vil Grænseforeningen forsøge at fastholde de unge i et netværk:
"Vi håber, at de vil fungere som ambassadører for Slesvig, når og hvis de forlader regionen for at studere," siger foreningens generalsekretær.

Den slesvigske vinkel
Som anden del af projektet vil Grænseforeningen oprette et slesvigsk oplysningskontor i Aabenraa. Her skal to journalister, en dansk og en tysk, producere artikler fra området til medierne syd for Ejderen og nord for Kongeåen.
Den danske journalist bliver John Petersen, der allerede i dag arbejder i Grænseforeningen. Han forklarer:
"Ideen er ikke så meget at opfinde nyheder og historier, som ikke bliver skrevet i dag. Vores mål er i højere grad at fortælle historierne med en slesvigsk vinkel - med udgangspunkt i regionens interesser som helhed.".
John Petersen nævner diskussionerne i danske medier om en bro til Als som eksempel:
"Medierne fokuserede på konflikten mellem på den ene side Århus, hvor nogle vil have en Kattegat-forbindelse over Samsø til Sjælland, og på den anden side Sønderjylland, som gerne vil have Als-broen," siger John Petersen og fortsætter:

"I stedet ville vores artikler handle om, hvad en bro til Als kan gøre for hele Slesvig. Hvordan det vil forbinde hovedstaden med en region, der tilsammen rummer langt flere mennesker end Århus og omegn."
Oplysningskontoret forventes at begynde arbejde i løbet af foråret 2011.