Savner brugerindflydelse

Savner brugerindflydelse

15. december 2010

Fritid&Samfund er skuffet over, at regeringens folkeoplysningsudvalg ikke vil forpligte kommunerne til at etablere folkeoplysningsudvalg. ”Det hænger ikke sammen med rapportens ønske om at styrke demokratiet,” skriver foreningen.

"Hovedparten af forslagene fra Det Nationale Folkeoplysningsudvalg er gode tilføjelser og præciseringer i forhold til den nuværende lov. Specielt forslaget om, at kommunerne skal lave en folkeoplysningspolitik, er visionært og kan bidrage til i højere grad at sætte politisk fokus på den folkeoplysende virksomhed i kommunerne."
Sådan indleder Fritid&Samfunds lovudvalg en nøje gennemgang af de 38 forslag fra regeringens folkeoplysningsudvalgs endelige rapport.

Folkeoplysning, idræt og kommune
Fritid&Samfund er en landsforening på kultur- og fritidsområdet, der arbejder for at forny og forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik, styrke det kommunale nærdemokrati gennem netværkskoordinering og borgerinddragelse. Foreningens lovudvalg består af:

• Leif Max Hansen, tidligere afdelingsleder i AOF
• Kai Raun, kultur- og fritidschef i Allerød Kommune
• Søren Götzsche, konsulent i DGI
• Jan Steffensen, formand for Dansk Firmaidræt
• Frederik Hansen
• Steffen Hartje, sekretariatschef i Fritid&Samfund

Politik uden indflydelse
I folkeoplysningsudvalget foreslog DFS, at folkeoplysningsudvalg igen skal være obligatorisk i kommunerne, men vandt ikke gehør for synspunktet. I stedet foreslog udvalget, at kommunerne skal sikre brugerindflydelse på anden måde, hvis de ikke har folkeoplysniningsudvalg.
Om det skriver Fritid&Samfund:
"Det er også skuffende, at rapporten reelt ikke lægger op til at styrke brugerindflydelsen i loven. Kommuner kan fortsat beslutte at nedlægge folkeoplysningsudvalg eller nævn, der sikrer brugerindflydelsen. Det hænger ikke sammen med rapportens ønske om at styrke demokratiet, og det passer meget dårligt sammen med kravet om, at der skal laves en folkeoplysningspolitik, hvis den kan laves uden reel brugerindflydelse."

Forskelsbehandling
Foreningen er også skeptisk over for udvalgets forslag om, at kommunerne kan differentiere størrelsen på lokaletilskuddet til forskellige foreninger:
"Denne formulering er meget vidtgående og åbner eksempelvis for, at nogle foreninger opnår 0 % i lokaletilskud, mens andre opnår 200 % i samme lokaler," skriver lovudvalget.
De henviser her til det eneste forslag, der ikke var enighed om i udvalget. DUF afgav mindretalsindstilling, men repræsentanterne for DFS, idrættens organisationer, KL og ministeriet bakkede op om forslaget.
Endelig finder udvalget det ikke realistisk at få gennenmført det meget omdiskuterede forslag, som skal indføre en mindstegrænse på 50 % for kommunernes tilskud til aftenskolerne, finansieret af en nedskæring i støtten til VUC-kursister, som ikke tager eksamen. I stedet foreslår Fritid&Samfund en mindstegrænse på en tredjedel.