Tævet men ikke hængt

Tævet men ikke hængt

27. august 2010

En lidt mere solidarisk fordeling af nedskæringerne er resultatet af et par måneders lobby-arbejde fra Højskoleforeningen. Til gengæld har Efterskoleforeningen fundet endnu større besparelser på deres område i finanslovsforslaget – sammenlignet med Genopretningspakken.

Den 25. august offentliggjorde regeringen sit forslag til Finanslov for 2011. På de fleste områder var forslaget en udmøntning af genopretningspakken fra maj i år. Men ikke helt.

Højskoler reddet
"Vi får tæv, men vi bliver ikke hængt," udtalte Niels Glahn, der er generalsekretær i Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, til Kristeligt Dagblad samme dag.
Ifølge Genopretningspakken skulle der samlet spares 42 mio. kr. på området. Men derudover ville regeringen flytte 12 mio. kr. fra tilskuddet til de korte kurser over til de lange kurser. Det ville få meget drastiske konsekvenser for nogle højskoler. Ifølge Kristeligt Dagblad ville f.eks. Rude Strand Seniorhøjskole ville miste 78 % af sit statstilskud.
Men det er lykkedes Højskoleforeningen at overbevise regeringen om at droppe den planlagte forskydning. Det betyder, at Rude Strand Seniorhøjskole i stedet mister 35 % af tilskuddet, og foreningen mener, at de nu undgår et større antal lukninger.

To udlægninger
"Jeg er glad for, at vi i fællesskab har fundet en model, der på væsentlige områder imødekommer højskolernes ønsker," udtaler undervisningsminister Tina Nedergaard.
Helt så positivt lyder det ikke fra Højskoleforeningens formand, Helga Kolby Kristiansen:
"Det er vigtigt for mig at understrege, at bestyrelsen med fremsendelsen af det alternative forslag ikke har givet sin accept af den samlede besparelse," siger hun og understreger, at foreningen fortsat vil protestere mod, at højskolerne skal bære en relativt større del af besparelserne end det øvrige uddannelsesområde.

Ekstra hug til efterskolerne
For efterskolerne har det bevæget sig fra ondt til værre. I finanslovsforslaget har Efterskoleforeningen fundet flere ubehagelige overraskelser:
- En skjult ekstra-reduktion på 200 mio. kr. i 2014
- En reduktion af driftstaksterne, som introduceres gradvist, og som i 2014 svaret til knap fem procent
Allerede i Genopretningspakken blev der skåret kraftigt i statsstøtten til efterskole-elever. Ifølge regeringen skal de økonomisk bedst stillede forældre betale mere.
Konkret betyder det f.eks., at en familie, hvor begge voksne har en årsindkomst på 250.000 kr., i 2014 skal betale 53.000 kr. for at have et barn på efterskole, en stigning på 27,7 %
Ifølge Produktionsskoleforeningen er nedskæringerne i finanslovsforslaget på deres område identiske - lige så slemme - som i Genopretningsplanen.