Uddannelse uden om den slagne vej

Uddannelse uden om den slagne vej

11. februar 2010

Hvordan kan de uformelle uddannelser i folkeoplysningen samarbejde med de formelle? Et nyt hæfte beskriver eksempler på god praksis for uddannelsessamarbejde mellem højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem.

Eksemplerne stammer fra en række udviklingsinitiativer, som skolerne har gennemført i 2007-2009  med støtte fra Undervisningsministeriet. Hæftet, der er udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, har titlen "Nye stier i uddannelseslandskabet - Uddannelse uden om den slagne vej".

Ifølge udgiverne er hæftets formål at inspirere og motivere til fremtidigt uddannelsessamarbejde: "Der er behov for at træde nye stier, hvis flere unge skal have en uddannelse i fremtiden. Højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler har med sit lystbetonede og fagligt stærke læringsrum en mulighed for at motivere og forberede elever til et vellykket uddannelsesforløb,"skriver de.

Om hæftet skriver de videre:
"Det præsenterer ikke færdige modeller for 'best practice'. Der er nærmere tale om eksempler på god praksis for, hvordan hhh-skoler aktivt kan bidrage til at skabe fleksible veje for unge på vej til, og gennem, et uddannelsesforløb."

Hæftet består af tre dele:
• Nye stier til ungdomsuddannelse
• Nye stier til videregående uddannelse
• Tværgående erfaringer fra uddannelsessamarbejde