Udviklingskonsulent til Dansk Folkeoplysnings Samråd

Udviklingskonsulent til Dansk Folkeoplysnings Samråd

3. marts 2010

I Dansk Folkeoplysnings Samråd vil vi styrke vores dokumentationsindsats indenfor en række forhold, som gør sig gældende for de folkeoplysende aktiviteter og organisationer. Formålet med at generere viden om folkeoplysningen og de folkeoplysende aktiviteter er dels at bidrage til udviklingsprocesser i medlemsorganisationerne og dels at bidrage til DFS’ interessevaretagelsesindsatser.

Dine arbejdsopgaver
Du skal i samarbejde med medlemsorganisationerne og de øvrige medarbejdere i sekretariatet igangsætte og gennemføre dokumentationsopgaver af såvel kvantitativ som kvalitativ art samt udarbejde statistik, ligesom du skal bidrage til, hvordan forskellige dokumentationsindsatser relevant kan anvendes i såvel DFS som i medlemsorganisationerne. Du skal kunne skabe overblik over og vejlede medlemsorganisationerne omkring relevante statslige puljer og ansøgninger hertil. Du skal desuden sammen med sekretariatets andre konsulenter arbejde med opgaver indenfor DFS' fem strategiområder:
• nye relationer og mere styrke
• synlighed og politisk bevågenhed
• rammer og vilkår
• differentiering og målretning
• styrket international profil

Vi lægger vægt på, at du
- har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
- har erfaring med dokumentation, statistik og evaluering samt udformning af undersøgelsesdesigns
- har kendskab til puljer og puljeansøgninger
- har en fornemmelse for folkeoplysning
- har god indsigt i samfundets virkemåde på både nationalt og kommunalt niveau
- har politisk og strategisk tæft

Som person har du faglig og personlig integritet og er serviceminded. Det er vigtigt, at du evner at indgå i netværk og har lyst til at bidrage til udviklingen af sekretariatet både fagligt og socialt.

At arbejde i DFS
DFS er folkeoplysningens brancheorganisation og er som sådan paraplyorganisation for 35 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Det er generelt sekretariatets opgave at servicere medlemsorganisationerne og varetage deres interesser, betjene bestyrelsen, initiere og sprede udviklingsprojekter og aktiviteter samt opsamle og dele erfaringer. I den umiddelbare fremtid vil der være et særligt fokus på den kommende rapport fra det nationale folkeoplysningsudvalg og den efterfølgende proces, hvori folkeoplysningens rammer, vilkår og aktiviteter skal sikres de bedst mulige forudsætninger.
DFS' sekretariat har 8 medarbejdere og et bredt funderet samarbejdsfelt. Vi har et åbent kontorlandskab med en uformel omgangstone og tilbyder fleksible og attraktive arbejdsvilkår.
Du kan læse mere om DFS på vores hjemmeside på www.dfs.dk

Vilkår
Løn og pension efter aftale.

Ansøgningen
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. maj 2010, og din ansøgning skal sendes til dfs@dfs.dk, så den er modtaget senest den 19. marts kl. 12. Der afholdes samtaler den 25. marts.

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne til sekretariatsleder, Henrik Christensen, på telefon 33 26 03 73 / 20 78 78 88 eller på mail hc@dfs.dk

Relaterede nyheder