Varieret, nytænkende og samarbejdende

4. marts 2010

Fra foredrag til ”nisser mod global opvarmning”. Fra ministermiddage til energimarkeder. En række folkeoplysende skoler og foreninger greb chancen, da DFS stillede 250.000 kr. til rådighed for klimaarrangementer.

I begyndelsen af 2009 oprettede DFS' bestyrelse en pulje på 250.000 kr. til lokale klimaprojekter. Initiativet blev en succes. Projekterne viste sig at være varierede, spændende og nytænkende, og der var mange interessante samarbejder at spore blandt projekterne.
Det konkluderer udviklingskonsulent Christine Sestoft i en status over klimapuljen.

Selvtillid
Christine Sestoft skriver bl.a., at penge faldt på et tørt sted:
"Rigtigt mange små og mindre højprofilerede projekter havde således svært ved at finde finansiering. Så selv DFS' relativt lille klimapulje gjorde en forskel! Som Eva Mejnert formulerer det i evalueringen af NETOP Frederikssunds klimaprojekt: "Det har givet tro på, at selv et mindre oplysningsforbund kan binde an med større projekter"."

Samarbejde
For at få penge fra puljen skulle der stå et samarbejde mellem mindst to folkeoplysende organisationer bag projektet. Ideen var, at samarbejde bidrager det ofte til dynamikken og kreativiteten i projektet.
"Adskillige meldte tilbage, at samarbejdet med folk udenfor sin egen kreds havde givet lyst til endnu mere samarbejde i fremtiden - om klima og hvem ved hvad mere," fremgår det af statussen.

Klima-Fokus
Et af de mere omfattende projekter var klimaFOKUS i Aalborg. De bestod bl.a. af
• Café Fair, som serverede klimavenlig frokost i hele uge 13
• Filmforevisninger på Medborgerhuset
• Fremvisninger af biogasanlæg
• Foredrag om centrale klimaemner med 'klima-kendisser'
Desuden var der arrangeret sjove offentlige events rundt omkring i de centrale dele af Aalborg. Fx underskriftsindsamlinger og miljøvenlig tøjvask i baljer foran Studenterhuset.

Minister-middag
Mindre kan også gøre det. I Grenaa arrangerede den lokale FOF-afdeling foredrag om "Naturens storhed", i samarbejde med Glasmuseet og deres forening af frivillige. Her tilbød man oplæg med Klimaminister Connie Hedegaard, rundvisning i museets udstilling "antARTIC" og tilbød efterfølgende en lille 3-retters menu. Et relativt 'klassisk' folkeoplysningsarrangement med et 'lækkert twist', hvilket tydeligvis har et publikum dagens Danmark.