Vejledning i undervisning af ordblinde

18. januar 2010

Ny pædagogisk vejledning giver konkrete forslag til læsepædagogisk tilrettelæggelse af ordblindeundervisning for voksne. Vejledningen er produceret af Dansk Videnscenter for Ordblindhed for Undervisningsministeriet.

Formålet med vejledningen er at vejlede og inspirere til undervisning og specialpædagogisk støtte til voksne deltagere med ordblindhed. Målgrupperne er både deltagere med dansk som modersmål og deltagere med dansk som andetsprog.

Vejledningen giver konkrete forslag til læsepædagogisk tilrettelæggelse af undervisning, og hvordan der kan ske en hensigtsmæssig samordning med andre undervisningstilbud eller ordblindeundervisning foretaget på virksomheder.