Velkommen til ny undervisningsminister

Velkommen til ny undervisningsminister

24. februar 2010

”Jeg er overbevist om, at vi har fået en minister, som vil gå positivt ind i arbejdet med en ny folkeoplysningslov på baggrund af folkeoplysningsudvalgets anbefalinger,” siger Per Paludan Hansen, DFS-formand, efter udnævnelsen af Tina Nedergaard til undervisningsminister.

Tina Nedergaard, som nu afløser Bertel Haarder, har tidligere været uddannelsespolitisk ordfører for Venstre.
"Her oplevede vi en politiker, som lyttede til folkeoplysningen og opnåede en stor forståelse for vores betydning i arbejdet for livslang læring, aktivt medborgerskab og social sammenhængskraft," siger Per Paludan Hansen.
Allerede på sin første dag i embedet fokuserede den nye minister på området, da hun i TV2 forklarede, at hun har en del møder med forskellige folkeoplysningsforbund i den kalender, hun har overtaget fra sin forgænger.

Ny folkeoplysningslov
"Vi ser frem til et godt samarbejde med den nye undervisningsminister," siger DFS' formand og tilføjer:
"Der bliver rigtig meget at samarbejde om i år. Det nationale folkeoplysningsudvalg afslutter sit arbejde med en rapport i april. Rapporten vil indeholde en række anbefalinger til ændringer af folkeoplysningsloven.
Jeg er overbevist om, at Tina Nedergaard vil gå positivt ind i dette arbejde og omsætte anbefalingerne til et samlet forslag om en ny folkeoplysningslov," siger Per Paludan Hansen.