Virksomhederne må tage folkeoplysningstanken til sig

Virksomhederne må tage folkeoplysningstanken til sig

17. marts 2010

”Kompetenceudvikling handler i høj grad også om almen dannelse. Tiden er inde til at genopfinde den gode, gamle folkeoplysning og bruge den i en nutidig udgave i det samlede kompetenceløft,” siger,” Christine Antorini, uddannelsespolitisk ordfører hos Socialdemokraterne.

For Christine Antorini er det oplagt, at virksomhederne tager hele folkeoplysningstanken til sig. Det fremgår af et et interview i Berlingske Tidendes tillæg om "business, kurser & kompetencer" den 17. marts.

Mange læse- og skrivesvage
Ifølge interviewet har hun stor respekt for de uddannelsesaktiviteter, virksomhederne løbende gennemfører. Men hun tror ikke det faglige og virksomhedsnære fokus er tilstrækkeligt:
"Vi bryster os af at være et land med en meget veluddannet befolkning. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at op imod 800.000 danskere er ordblinde eller har svært ved at læse og skrive og regne."
Videre siger hun:
"Da Danmark fik et egentligt demokrati for 100 år siden i overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund, var det folkeoplysning og højskolebevægelsen, der stod for den almene dannelse. I en nutidig form kan virksomhederne bruge den samme model og dermed sikre, at medarbejderne har de fornødne kvalifikationer i overgangen fra industrisamfund til vidensamfund."

Håndholdt indsats
»Jeg oplever, at man blandt både ufaglærte og faglærte sukker efter videreuddannelse.
Man er godt klar over, at livslang læring er et ' must'.
Men en del - og det er altså som regel mændene - skal have et lille ekstra skub på vejen. Der skal en del overvindelse til at afsløre over for kollegerne, at læsning og skrivning ikke er ens stærkeste side. Derfor er der brug for en håndholdt indsats, hvor virksomhedernes uddannelsesambassadører sørger for, at der f. eks. suppleres med et læsekursus, når en medarbejder alligevel skal af sted på faglig opgradering,"  siger Christine Antorini i interviewet.