Voksenvejledning på træningsbanen

17. marts 2009

”Første projektperiode har været en træningsbane”. Sådan lyder en af meldingerne fra de nystartede voksenvejledningsnetværk. Netværkene har oplevet omstillingsproblemer, men man begynder at kunne se gevinst i form af bedre udnyttelse af ressourcerne.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) skal gennemføre den endelige evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, som samler alle de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner samt VUC og - hvor det er relevant - sprogcentre, daghøjskoler og oplysningsforbund, interesseorganisationer og A-kasser. Netværkenes formål er at sikre, • at nye målgrupper, især kortuddannede, modtager vejledning og rådgivning • at vejledningen understøtter et alment og faglig kompetenceløft • at tilbuddene og individuel kompetencevurdering udbredes.

Forskellige kulturer I en mindre publikation giver NCK en foreløbig status på de enkelte netværk og de opgaver, de er pålagt. Sammenfatningen bygger på netværkenes egne indberetninger til Undervisningsministeriet i første halvår af 2008. Af publikationen fremgår det bl.a., at den første projektperiode alle steder har været præget af startvanskeligheder. "Igen og igen nævnes betydningen af, at der er "forskellige kulturer og traditioner" på uddannelsesinstitutionerne. Desuden har der været omstillingsproblemer: "skolerne har haft brug for at geare deres medarbejdere til at kunne gennemføre opsøgende opgaver" eller: "at gå fra kursusleverandør til kompetencepartner". Arbejdet med "dialog om formål og fælles værdier" har været i fokus," står der i publikationen. Men ifølge NCK giver flere netværk udtryk for, at samordningen af systemer og ressourcer allerede nu giver bedre udnyttelse og forventninger om resultater på længere sigt.