200 europæiske workshops for voksne kursister

2. februar 2011

Kursister og elever inden for voksenlæring og ’ganske almindelige borgere’ kan vælge mellem mere end 200 udbudte workshops i udlandet. Nyt workshop-katalog giver overblik over et væld af tilbud inden for voksnes læring, der alle er åbne for deltagelse.

Indtil nu har EU-tilskudsordninger især haft fokus på lærere, ledere, studerende mv. Med de nye Grundtvig Workshops er en ny og meget bredere målgruppe således kommet på banen.
Der arrangeres hvert år ca. 200 Grundtvig Workshops rundt omkring i Europa. Alle deltagerudgifter dækkes af EU-tilskud, som workshop-arrangøren har søgt og fået tildelt fra Grundtvig-programmet.

Fortæl dine kursister
Arbejder du med undervisning af voksne eller andre former for læringsaktiviteter for voksne?
Så beder Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS) dig om at gøre kursisterne/eleverne opmærksomme på muligheden for at deltage i en workshop af 5-10 dages varighed i udlandet og evt. hjælpe interesserede med at søge om deltagelse.
Al henvendelse skal ske direkte til workshop-arrangøren.

Eksempler
For at give et indtryk af, hvor forskelligartede tilbud der findes i workshopkataloget, får du her et eksempel fra hvert EU-land. Kursustitlerne er anført i det sprog, som de opslået i, fordi det i de fleste tilfælde vil blive gennemført på det pågældende sprog.
Link til det samlede katalog findes i højre kolonne.

Østrig: The virtual peace forum
Belgien: Nederlandse Taal En Cultuur Vlaanderen en Brussel
Bulgarien: Training of people with rare diseases in personal development, jobseeking and successful presentation in front of employers
Cypern: Understanding nutritional recommendations
Tjekkiet: Die romanische und gothische Kunst und Architektur in Prag
Tyskland: Lebensentwürfe junger Europäer im interkulturellen Dialog
Danmark: I like bikes
Estland: Innovative use of natural ressources
Spanien: Direccion general de prevencion de violencia de generoy
Finland: Best practices in promoting responsible travel
Frankrig: "L'homme est un animal social" Ateliers de recherché sur la communication non verbale, a travers le theatre expresssioniste et la video
Storbritannien: Theatre for social change
Grækenland: Women crossing the borders of entrepreneurship - developing their skils
Ungarn: Play! - Toys and games for playful parenting
Italien: Learning Italian through movie making
Litauen: The social integration of the art people in the context of migration
Luxemborg: Damals trifft heute - vom Wandel einer Landschaft und den Gebräuchen seiner
Letland: Ecolife with strawberry flavor
Holland: Care for informal care
Polen: Into the wild - with the photographic lens
Portugal: The right to be old in the European Union
Rumænien: Origami - the ancient folding paper art - connect Europe
Sverige: Appreciative community change
Slovenien: Development of key competences to foster employability and labour market
Slovakiet: Enhancing European cooperation through project management skills
Tyrkiet: A new hobby for Alzheimer patients from Anatolia