Aftenskole vinder innovationspris

Aftenskole vinder innovationspris

6. januar 2011

Sammen med den lokale VUC har aftenskolen FORA 1748 skabt et helt særligt tilbud til unge, der er på vej til at droppe uddannelse af hensyn til deres interesse for musik eller skuespil. Projektet, der hedder Flow, har netop vundet en pris for sin innovative praksis.

"Flow skal være et reelt og attraktivt tilbud til de unge, for hvem kunsten er så vigtig, at de risikerer at miste muligheden for en ungdomsuddannelse," skriver koordinator Linda Brosbøl i en præsentation af projektet.

Drømmenes bæredygtighed
Videre skriver Linda Brosbøl:

"Det er på den måde et kriterium for succes, at de unge indser, hvor meget der skal til for at opnå en kunstnerisk karriere, og giver andre former for karriere en overvejelse. Det er givet, at kun ganske få af de nuværende elever på FLOW vil gå videre med en musikalsk karriere eller uddanne sig til skuespillere. I løbet af de tre år kommer de til en afklaring af, i hvilken grad drømmene skal forfølges."
Centralt i projektet er, at de gennemfører en fuld HF, mens de afprøver deres kunstneriske drømme. Det er VUC Odense, der leverer HF-undervisningen, mens FORA 1748 bidrager med undervisning i teater og musik, eksamensfrit, individuelt og projektorienteret.

Innovativ praksis
Flow blev en af tre vindere af en landsdækkende konkurrence »Fra "best practice" til "innovative practice"
Formålet med case-konkurrencen i Danmark var at synliggøre innovative ideer, praksis og erfaringer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og tredje sektor for at inspirere og dele viden om, hvordan voksnes personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige kompetencer kan udvikles bedst i et samspil mellem uddannelse, arbejde og kultur
De to øvrige vindere var:

• "Kunstgreb", udviklet af Dansk Artist Forbund og konsulentfirmaet Wischmann Innovation i samarbejde med 60 virksomheder.
• "Kollegial vejledning - innovativ kompetenceudvikling i psykoeducation", et udviklingsprojekt, der bygger på et samarbejde mellem RUC, DPU og Sygehus Fjorden i Region Sjælland.

12.000 kroner
De tre vindere, der hver er blevet belønnet med 12.000 kroner, er blevet fundet af en uvildig dommerkomite bestående af:

• Marianne Zerlang, kontorchef Danica Pension.
• Noemi Katznelson, Lektor, ph.d. og leder af Center for Ungdomsforskning, DPU Århus universitet.
• Ove Kaj Pedersen, Prof. Copenhagen Business School CBS.
• Lars R. Petersen Direktør, Center for Socialøkonomi.
• Michael Hauge Sørensen, International salgsdirektør ECCO.
• Thora Petersen, direktør HK Stat.
• Niels Henning Holm Jørgensen, Dansk Industri.
Konkurrencen er blevet gennemført af Nordisk netværk for voksnes læring, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Nationalt center for Kompetenceudvikling.