Aftenskolesamråd i Slagelse

Aftenskolesamråd i Slagelse

9. februar 2011

”Vi vil styrke aftenskolernes indflydelse og synliggøre aftenskolernes arbejde i hele kommunen,” siger Ingrid Dyhr Toft, der er en af initiativtagerne til det nystiftede aftenskolesamråd i Slagelse.

Aftenskolerne i Slagelse har dannet et samråd. Initiativet kommer fra aftenskolernes repræsentanter i det kommunale folkeoplysningsudvalg Lis Bager Christensen fra LOF og Ingrid Dyhr Toft fra FOF. Det fortæller dagbladet Sjællandske den 9. februar.
Med samrådet i ryggen forventer de to initiativtagere, at de bedre kan varetage aftenskolernes interesser i folkeoplysningsudvalget.

  Lis Bager Christensen
Lis Bager Christensen fra LOF og aftenskolesamrådet i Slagelse

Forberede lokal folkeoplysningspolitik
Ingrid Dyhr Toft fortæller til det lokale dagblad, at der var bred opbakning på det stiftende møde:
"Formålet er at styrke aftenskolernes indflydelse og synliggøre aftenskolernes arbejde i hele kommunen," siger hun og tilføjer:
"Med den nye lov stilles der nemlig krav til kommunerne om, at der skal udformes en lokal folkeoplysningspolitik, og i den sammenhæng vil det lokale samråd også være en nyttig platform for samarbejde."