Ansøgningsfrist for DFS Pulje B

15. november 2011

Den 30. november er frist for aflevering af ansøgninger til projekter, som udvikler, videreudvikler eller afprøver nyskabende folkeoplysende aktiviteter. Pengene kommer fra DFS’ Pulje B.

Pengene kan søges af DFS' medlemsorganisationer, dog ikke medlemmer af Oplysningsforbundenes Fællesråd, da de modtager denne type støtte direkte uden om DFS.
Pengene uddeles af et udvalg under DFS' bestyrelse, og tildelingen følger retningslinjerne, som alle ansøgere opfordres til at læse grundigt.

Blandt betingelserne er:
• at der skal være oplysning og debat i projektet
• at projektet udvikler, videreudvikler eller afprøver nyskabende folkeoplysende aktiviteter
• at der er en klar sammenhæng mellem formål, projektets organisering og budgettet.

Der kan ikke søges tilskud til ordinær aktivitet (herunder f.eks. årsmøder, årsrapporter, jubilæumsarrangementer, opdateringer/fornyelse af websites og/eller info-materiale,) og heller ikke til studieture eller intern uddannelse af egne medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer o. lign.
Lokale afdelinger/skoler skal søge via deres landsorganisation.

Rød pilYderligere oplysninger, herunder:

• Ansøgningsskema 
• Retningslinier for tilskud  
• Budgetskabelon 
• Gode råd ved ansøgninger

Relaterede nyheder