Assistent med inspiration

20. januar 2011

Med støtte fra EU-programmet Grundtvig kan institutioner og organisationer, som arbejder med voksenlæring, få inspiration udefra i form af en undervisningsassistent fra et andet europæisk land. Danskere kan søge tilsvarende ophold i udlandet.

EU-programmet giver institutioner og organisationer mulighed for at modtage en undervisningsassistent fra udlandet i 13-45 uger.
Assistenten vil typisk være tilknyttet én bestemt institution under opholdet i Danmark, hvor han/hun indgår i undervisning, vejledning og planlægning i samspil med danske kolleger. Assistenten skal assistere i undervisningen - eller i andre former for kursus-/læringsaktivitet for voksne, men må ikke indgå i en stilling i stedet for ansat personale.
Assistenten rejser til Danmark med EU-tilskud til dækning af egne opholdsomkostninger, men modtagerinstitutionen/-organisationen forventes at hjælpe med at finde indkvartering. Det forventes naturligvis også, at I som modtagerinstitution giver faglig vejledning og relevante opgaver til assistenten under hele opholdet.

Forberedelse nu
Er din institution/organisation interesseret i at modtage en Grundtvig Assistent til næste år, dvs. inden for perioden september 2011 til juni 2012, så skal en aftale med en assistent være på plads i god tid før den 31. marts 2011, som er assistentens frist for at ansøge om EU-tilskuddet i sit eget land.

Ophold i udlandet
Danskere, der har erfaring med eller interesse for voksenlæring, kan på samme vilkår søge om assistentophold i et andet europæisk land.