Bedre bro fra produktionsskoler til erhvervsuddannelser

Bedre bro fra produktionsskoler til erhvervsuddannelser

17. januar 2011

Deltagerne på produktionsskolerne skal have nemmere ved at gå videre på en erhvervsuddannelse. Derfor har Produktionsskoleforeningen fået penge til et projekt, som skal kvalificere produktionsskolernes medarbejdere – særligt med fokus på muligheder og barrierer for de produktionsskoledeltagere, der har afbrudt en erhvervsuddannelse.

I en artikel i Produktionsskoleforeningens nyhedsbrev skriver konsulent Axel Hoppe bl.a.
"Med de seneste undersøgelser har det vist sig, at det antal af unge på produktionsskolerne, der har afbrudt en erhvervsuddannelse, er stigende. For at blive endnu bedre klædt på til at hjælpe disse unge tilbage i uddannelse - og særligt erhvervsuddannelse - bør produktionsskolelærerne få udbygget deres viden om hvad der skal til for at opfylde både de fælles og de særlige kompetencemål på erhvervsuddannelsernes hovedforløb - og hvordan eleverne tilegner sig disse på erhvervsuddannelsernes grundforløb."

Projektet går i gang i slutningen af januar.