Bedre kursusbeskrivelser og nye kursusbeviser

Bedre kursusbeskrivelser og nye kursusbeviser

27. april 2011

Sproglærere hos oplysningsforbundene inviteres til inspirationsdag. Få inspiration til bedre kursusbeskrivelser og til nye kursusbeviser - og få samtidig hjælp til dokumentation af deltagernes realkompetence på det sproglige felt.

Christoph Schepers
Christoph Schepers har været koordinator i et Nordplus projekt og har i samarbejde med Folkeuniversiteterne i hhv. Sverige og Norge arbejdet med måling af sproglige kompetencer før, under og efter sprogkurser for voksne i relation til den sproglige referenceramme.

Christoph Schepers har gennem de sidste år arbejdet med at lave indplaceringstest, kursusindhold, kursusbeskrivelser og selvevalueringsskemaer, der dokumenterer deltagernes sproglige kompetencer. Det er sket som led i arbejdet med at implementere Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Christoph Schepers er sprogkonsulent og underviser Studieskolen i København.

På dagen vil Christoph Schepers dele ud af sine konkrete erfaringer fra arbejdet med at omsætte den sproglige referenceramme i den daglige undervisning. Formålet med arbejdet er bl.a. at gøre det lettere at få realkompetencer på det sproglige felt afklaret og dokumenteret.

Dokumentation af kompetencer
Der er mange fordele ved at bruge systemet til at beskrive sprogkurserne. Det gør indholdene mere overskuelige og kan derfor hjælpe deltageren til at dokumentere sine reelle sproglige kompetencer i forbindelse med job eller ved optagelse på en formel uddannelse.
En række formelle uddannelser arbejder allerede selv systematisk med referencerammen og i resten af Europa er referencerammen et fuldt integreret værktøj i hele uddannelsessektoren. Det kan hjælpe den deltager, der har brug for at dokumentere sit sproglige niveau for eksempel i forbindelse med arbejde eller studier i udlandet.
For sproglærere er dagen en mulighed for at opnå konkret viden om hvordan arbejdet med den sproglige referenceramme kan integreres i skolens arbejde, bl.a. i forhold til udarbejdelse af kursusindhold og kursusbeskrivelser, og hvordan selvevalueringsskemaer kan bruges til dokumentation af sproglige realkompetencer. For skolerne vil denne viden være en stor hjælp til at strukturere og kvalificere arbejdet inden for disse områder.

På inspirationsdagen vil der endvidere være en kort introduktion om policy og praksis vedr. realkompetence i Danmark. Vi vil følge op på dagen med en halv undervisningsdag efter sommerferien.

Rød pilLæs mere om projektet

Rød pilStudieskolens selvevalueringstest er indarbejdet i det nationale CV format "Min kompetencemappe"

Tid: Mandag den 6. juni 2011 ( Af hensyn til jeres egen undervisning har vi har valgt at arrangementet skal forgår fra kl 14.30-19.00.)
Sted: Dalum Landbrugsskole ved Odense

Det er gratis at deltage for sproglærere ansat ved en af DFS' medlemsorganisationer.

Ansøgning med oplysning om navn, adresse, e-mail, telefon, skole og fag, samt evt. erfaring med at afklare og dokumentere realkompetence sendes til Stine Hohwü-Christensen, shc@dfs.dk

Pladserne tildeles efter først til mølle princippet. Frist for tilmelding er mandag d. 23. maj 2011.


Evt. spørgsmål rettes til Stine Hohwü-Christensen, Danske Folkeoplysnings Samråd, shc@dfs.dk, 33 26 03 76, eller Christoph Schepers, Studieskolen, chsc@studieskolen.dk, 33 18 79 26