Brugsen og højskolen har folkeoplysning til fælles

Brugsen og højskolen har folkeoplysning til fælles

13. oktober 2011

Måske møder du en gruppe højskoleelever med et nyhedsbrev om klimavenlig mad næste gang, du går i brugsen. Og måske er kassemedarbejderen lige vendt hjem fra et team-building kursus på den nærliggende højskole.

Medlemsvalgte fra FDB
Medlemsvalgte fra FDB-butikker udvikler ideer med højskolelærere.

Det kan blive resultatet af et nyt samarbejde mellem højskoler og FDB. Første skridt i samarbejdet blev taget, da butiksrådsmedlemmer fra to FDB-butikker og lærere fra to højskoler i begyndelsen af oktober satte sig sammen på Rønde Højskole for at udforske mulighederne for samarbejde.

Demokratisk saltvandsindsprøjtning
Initiativet kom fra FDB og Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD), som begge er medlemmer af DFS. I projektbeskrivelsen står der bl.a.:

"Involvering af højskoleeleverne vil være en saltvandsindsprøjtning til butikken (butiksråd/bestyrelse). Omvendt vil højskoleeleverne blive en del af hverdagsdemokrati i praksis."
Om baggrunden for samarbejdet skriver FDB og FFD:
"Højskolerne i Danmark og FDB er værdibaserede organisationer med rødder tilbage i slutningen af 1800-tallet. Begge organisationer arbejder fremadrettet for at være tidssvarende og på relevante platform for demokratisk udvikling og samfundsengagement."
Derfor vil de to organisationer undersøge mulighederne for "…at skabe samarbejde mellem medlemsvalgte, butikker og højskoler, der kan bidrage til at involvere lokale borgere og højskoleelever i lokale demokratiske processer."

Mange ideer
Det første møde mellem lokale FDB-folk og højskolefolk tyder på, at der er grobund for sådan et samarbejde. 25 forskellige ideer kom der ud af et døgns udveksling mellem Krogerup Højskole, Humlebæk SuperBrugs, Helsingør Kvickly, Rønde Højskole og Nimtofte DagligBrugs. I første omgang vil Nimtofte/Rønde arbejde videre med muligheden for at sende et par butikselever på en ung-lederuddannelse, som Rønde Højskole udbyder i januar 2012. I Nordsjælland begynder samarbejdet sandsynligvis med, at Krogerup Højskoles højskolen kor vil optræde med afrikansk sang på FDB's stand på Helsingør Messen. Kvickly overvejer også at holde årsmøde på Krogerup Højskole.

Yderligere oplysninger om samarbejdet:

Anne Kofod, FDB,ako@fdb.dk

Rasmus Kjær, FFD,rk@ffd.dk

Jakob Hvenegaard Andersen, FFD, jha@ffd.dk