Deadline for udviklingspenge nærmer sig

17. august 2011

Der er mindre end to uger til sidste frist for at søge fra DFS’ udviklingspulje til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning. Bestyrelsen har netop vedtaget ændringer i retningslinjerne for puljen.

Udviklingspuljen består af 760.000 kr., der stammer fra Undervisningsministeriet. Pengene kan søges af de DFS- medlemsorganisationer, som er beskæftiget indenfor folkeoplysningslovens område, dog ikke Folkehøjskolernes Forening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler. De sidstnævnte modtager egne udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet.
DFS ser gerne, at projekterne ligger inden for DFS indsatsområder, og de må gerne gennemføres i samarbejde mellem en eller flere af medlemsorganisationer.

Ændringer i ansøgning
På sit møde den 16. august vedtog DFS ændringer i retningslinjerne for puljen.
Der er dels tale om mindre sproglige ændringer, så retningslinjerne for de 3 puljer (Tipspulje A, Tipspulje B og Udviklingspuljen) nu er delvist identiske. Der er stadig forskelle, der skyldes puljernes forskellige formål og målgrupper.
Nyt er, at ansøgere skal anvende de ansøgningsskemaer, der ligger på DFS' hjemmeside og at ansøgninger skal indsendes pr. e-mail. Desuden er det understreget, at der skal medsendes et fyldestgørende og specificeret budget med angivelse af evt. egenfinansiering og andre tilskud.
Det er samtidig blevet præciseret, at ansøgningen skal redegøre for sammenhængen mellem formål og aktivitet. Projektbeskrivelsen skal indeholde et afsnit om, hvordan ansøgeren vil formidle projektets resultater til andre, heriblandt til den øvrige folkeoplysning.

Rapportering og publicering
I forhold til rapportering er det understreget at projektresumé og projektrapport skal indsendes i elektronisk form.
I de færdige produkter fra projektet (bog, rapport, DVD eller lign.), skal der på fremtrædende plads (forside, omslag) være en tekst, der siger, at projektet er støttet af midler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Sammen med teksten skal DFS' logo vises.
Hvis projektet er udført i samarbejde med andre parter, skal det fremgå, hvem samarbejdspartnerne er, og hvordan rollefordelingen har været.
Da projektet finansieres af midler fra DFS, har projektorganisationen ikke eneret til resultatet. DFS og andre vil kunne anvende og evt. udgive materialet mod angivelse af kilden.
Der skal være adgang til materialet fra medlemsorganisationens egen hjemmeside, og der vil samtidig være et link fra DFS' hjemmeside.

 

Udviklingsarbejdet skal afvikles i perioden september 2011 - august 2012.

Ansøgningsfrist er mandag den 29. august 2011 kl. 12.00

Yderligere oplysninger og retningslinjer

Relaterede nyheder