DFS laver frivillighedsforum

DFS laver frivillighedsforum

1. september 2011

Frivilligt arbejde er fundamentet for alle DFS’ medlemsorganisationer. Derfor samler DFS nu interesserede medlems- og partnerorganisationer i et Frivillighedsforum. Første møde afholdes dagen før valget.

I praksis udmønter det frivillige arbejde i folkeoplysningen sig på forskellig vis, men uden de frivilliges indsatser var ingen af os her. Derfor inviterer DFS nu alle medlems- og partnerorganisationer til at deltage i et Frivillighedsforum, som i første omgang skal fungere til midten af 2012.

Hvad skal forummet lave?
Forummet vil som udgangspunkt være inspirations-, videns- og erfaringsudvekslingsmøder. Der vil både være oplægsholdere udefra og fra egen verden, og god lejlighed til debat og dialog. Der vil blive afholdt tre møder med forskellige temaer henover efteråret 2011, samt to til tre møder i foråret 2012. Håbet er, at møderne vil inspirere til netværk, udviklingsarbejde og -projekter, gerne på tværs af organisationerne, som DFS kan støtte ved bidrag fra sine puljer.
Det første møde afholdes den 14. september kl. 10-13 (inkl. frokost) hos DFS, og her lægger vi ud med oplæg og debat om realkompetence i frivilligt arbejde og foreningsliv. Vi ser, hvordan kompetencerne i det frivillige arbejde kan anerkendes, og diskuterer, hvorvidt og hvordan realkompetencer kan bruges i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed.
Datoer og temaer for de næste to møder fastlægges på det første forum-møde.

Hvem kan deltage?
En til to repræsentanter fra hver medlems- og partnerorganisation er velkommen til at deltage. Vi forestiller os fortrinsvist at det vil være et forum for dem, der arbejder med koordinering, rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige. Det kan både være en ansat eller en frivillig.
Der er ikke mødepligt, og hvis den, der plejer at deltage er forhindret, må en kollega naturligvis meget gerne deltage.

Yderligere oplysninger: Helle H. Bjerregård, hhb@dfs.dk

Tilmelding til det første møde til Helle H. Bjerregård senest den 7. september.

Rød pilMere om frivilligt arbejde i folkeoplysningen

Relaterede nyheder