DFS tager afstand fra Dansk Folkepartis fordomme

DFS tager afstand fra Dansk Folkepartis fordomme

6. juni 2011

”DFS tager afstand fra de fordomme om andre kulturer, der kommer til udtryk i udvalgets spørgsmål til emnet stillet efter ønske fra Marlene Harpsøe.” Sådan kommenterede Dansk Folkeoplysnings Samråd et ændringsforslag til folkeoplysningsloven, som undervisningsministeren fremsatte efter opfordring fra Dansk Folkeparti.

Folkeoplysningen er som princip åben for alle. Men allerede i dag er det muligt at lave lukkede hold til folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper, f.eks. på plejehjem, i fængsler eller i virksomheder. Denne mulighed foreslog regeringens folkeoplysningsudvalg at udvide til de frivillige foreninger.
Formålet var "… at tiltrække foreningsfremmede grupper til det almindelige foreningsliv, idet ukendskab til foreningskulturen kan være medvirkende til, at foreningsfremmede grupper ikke opsøger det frivillige foreningsliv."  

Fremmede kulturer
Med henvisning til erfaringer i idrætsforeninger vurderede udvalget, at lukkede hold kan fremme integration. Det samme gjorde undervisningsminister Troels Lund Poulsen, da han fremsatte sit forslag til ændringer af folkeoplysningsloven.

   Marlene Harpsøe_160
DF's uddannelsespolitiske ordfører, Marlene Harpsøe, advarede mod, at folkeoplysningsloven "lagde sig på knæ for fremmede kulturers normer". 

Men han havde ikke taget Dansk Folkeparti i ed, inden han fremsatte forslaget. Under 1. behandlingen af forslaget sagde DF's uddannelsespolitiske ordfører, Marlene Harpsøe:
"Vi er i Dansk Folkeparti opmærksomme på, at punktet om oprettelse af lukkede hold kan ske ud fra den helt forkerte årsag, nemlig for at lægge sig på knæ for visse kulturers normer om, at mænd og kvinder helst ikke skal have alt for meget med hinanden at gøre, og at ligestilling er et onde."
Efter 1. behandlingen bad Marlene Harpsøe i Folketingets uddannelsesudvalg undervisningsministeren om at "….medvirke til, at det i loven eller lovens forarbejder bliver præciseret, at muligheden for at oprette lukkede hold for en særlig udvalgt gruppe ikke må være medvirkende til at acceptere fremmede kulturers miskreditering af kvinders ligestilling."

Ja
Det ville undervisningsministeren godt. Som svar på spørgsmålet skrev han:
"Ja. Jeg har derfor oversendt et ændringsforslag til Folketingets Uddannelsesudvalg,
som jeg gerne vil fremsætte til 2. behandlingen af lovforslag nr. L 207."
Troels Lund Poulsens ændringsforslag bestod i en tilføjelse om, at samme deltager kun kan deltage i et lukket hold én gang og højest i et år.

Unødig begrænsning
Da Trine Bendix, sekretariatsleder, Per Paludan Hansen, formand, og John Meinert Jakobsen, bestyrelsesmedlem, var i foretræde for DFS i Folketingets uddannelsesudvalg om loven, spurgte ordførere fra oppositionspartierne, hvad organisationen mener om dette forslag.
Efterfølgende sendte de tre repræsentanter for DFS et brev til uddannelsesudvalget. Her uddybede og konkretiserede de forskellige af de synspunkter, de havde fremlagt mundtligt, bl.a. vurderingen af DF-spørgsmålet.
I brevet skrev de:
"DFS tager afstand fra de fordomme om andre kulturer, der kommer til udtryk i udvalget spørgsmål til emnet stillet efter ønske fra Marlene Harpsøe. Med sin dybe rod i dansk kultur og danske værdier, har folkeoplysningen altid ønsket et positivt og konstruktivt møde med andre kulturer. Vi ser undervisningsministerens præcisering som en unødig begrænsning. DFS vil følge med i om det får betydning for, at nogle grupper ikke får de muligheder for deltagelse som folkeoplysningsudvalget tiltænkte."

Ministerens ide
Under 2. behandlingen i folketingssalen citerede Christine Antorini, Socialdemokraterne, denne passage fra DFS' brev. Både hun og SF's Pernille Frahm prøvede at få undervisningsministeren til at forklare, hvorfor han og regeringen havde accepteret DF's forslag.
Troels Lund Poulsen insisterede på, at det var hans egen ide, selv om han over for uddannelsesudvalget havde præsenteret det som en løsning på DF's bekymring.
DF-forslaget blev vedtaget med Liberal Alliances, regeringspartiernes  og DF's egne stemmer.