Elektronisk valg og digitalt medborgerskab

22. marts 2011

Hvordan kan elektronisk valg blive en realitet i Danmark? Teknologirådet anbefaler at lade kommunalvalget i 2013 blive det første skridt på vejen. En række kommuner står allerede på spring med ansøgninger til Indenrigsministeriet om at blive forsøgskommuner, hvis landspolitikerne følger rådets anbefalinger.

E-valg er ikke noget nyt fænomen, både til menighedsrådsvalg, ældrerådsvalg og ved valghandlinger i mange organisationer, kender man til at afgive sin stemme elektronisk. Spørgsmålet er nu, om vælgerne ved kommunal- og folketingsvalg samt folkeafstemninger skal udskifte blyant og papir med computere og elektronik - og i hvilket tempo det i givet fald skal ske.
Teknologirådet og den nedsatte arbejdsgruppe præsenterede et bud på fremtidens e-valg på en præsentationskonference den 21. marts.
Teknologirådets anbefaler at indføre valgbusser med elektronisk udstyr som et supplement til brevafstemninger op til valgdagen. Busserne kan køre rundt til offentlige pladser, boligområder, store arbejdspladser, hvor borgerne kan afgive deres stemmer. Dette forslag vandt gehør hos de tilstedeværende politikere fra både V, K og S, heriblandt den ansvarlige minister for området, indenrigsminister Bertel Haarder.

Valgfrit supplement
I første omgang vil der være tale om et valgfrit supplement til de eksisterende muligheder for at stemme i valglokalet på dagen eller at brevstemme på papir på kommunekontoret. Som arbejdsgruppen selv fremhæver i deres anbefalingsrapport, er der stor tillid til det valgsystem, vi har i dag, men det er vanskeligt at forestille sig, at vi ikke stemmer digitalt om 50 år.
Teknologirådets arbejdsgruppe har i anbefalingerne fravalgt muligheden for at kunne afgive sin stemme via egen PC, med Nem ID, via mobiltelefon eller lign., da det vil være et for stort principielt skridt væk fra den frie, hemmelige valghandling, der sker i dag. Ydermere ønsker man at bygge videre på den danske valgkultur og den ritualfyldte stemning, der er for mange ved at begive sig til et valgsted, evt. sammen med hele familien, og tage hjem for i festligt lag at følge valgets gang.

Borgerinvolvering
Arbejdsgruppen anbefaler, at borgerne tages med på råd. Det skal ske gennem en konsensuskonference, der skal afholdes efter de første forsøg med e-valg. Her kan et borgerpanel stille spørgsmål og debattere med et ekspertpanel, for derefter sammen at udforme et sæt konklusioner og anbefalinger til politikerne.
Teknologirådet ser selv e-valg som et bidrag til det digitale medborgerskab, og Socialdemokraternes IT-ordfører Yildiz Akdogan bakkede op, og fremhævede e-valget som en mulighed for både at oplyse og opdrage til demokrati og øge IT-færdighederne hos borgere, som fx bor i udsatte boligområder med meget lav valgdeltagelse.

Folkeoplysningens rolle
Oplysning af borgerne om e-valget er ikke et element, Teknologirådet har beskæftiget sig med. Borgerinvolvering er kun tænkt som en del af evalueringen. I  baggrundsrapporten påpeger lektor i politisk sociologi  ved Syddansk Universitet, Klaus Levinsen, dog, at det bliver en stor pædagogisk opgave at informere borgerne om, hvordan systemet virker, så tilliden til at valghandlingerne foregår korrekt forbliver intakt.
Det virker derfor oplagt, at folkeoplysningen indgår et tæt samarbejde med  forsøgskommunerne om at afholde oplysningsmøder og -aktiviteter, så borgerne er velinformerede og trygge ved valghandlingen. Indenrigsministeren tygger i disse dage på, om regeringen skal støtte anbefalingen fra Teknologirådet om at lade mindst 3 kommuner gennemføre forsøg med e-valg ved kommunalvalget i 2013.

laptop_160

Fremtidens stemmeboks?