En bred vifte af tilbud på samme platform

13. oktober 2011

”Vi påstår ikke, at vi kan hjælpe alle unge. Men med vores folkeoplysende tilgang kan vi noget særligt.” I en ny folder fortæller de folkeoplysende skoleforeninger ungdomsvejledere og jobcentre, hvordan deres skoler kan bidrage til at nå 95 procent målsætningen.

De folkeoplysende skoleformer er:
• Daghøjskoler
• Efterskoler
• Frie fagskoler (tidligere husholdnings- og håndarbejdsskoler)
• Højskoler
• Produktionsskoler
• Ungdomsskoler
• Oplysningsforbund  

De kom videre
I folderen, der har titlen "Folkeoplysningen bygger bro til uddannelse", fortæller seks unge, hvordan de brugte en af de folkeoplysende skoler til at komme videre.
  brofolder_forside_160


På to sider beskriver folderen den fælles platform. Det vil sige, de kvaliteter og kompetencer, som de forskellige skoleformer deler:
• Fleksible forløb i fællesskab
• Attraktive læringsmiljøer
• Motiverende pædagogik
• Sammenhæng mellem faglig læring og livslæring
• Sammenhæng mellem læring og vejledning
Endelig opregner folderen bredden i skolernes tilbud. Herfra er det muligt at skræddersy et tilbud til en stor del af de unge, der med folderens ord "…ikke føler sig hjemme i det ordinære uddannelsessystem."

Folderen vil bl.a. blive distribueret til alle UU-centre og jobcentre.