EU vil nedprioritere folkeoplysning

29. november 2011

Folkeoplysning og anden ikke-formel voksenlæring skal ikke have sit eget EU-støtte-program, og kun en lille del af det samlede uddannelsesprogram er øremærket til området. Den europæiske organisation for voksenuddannelse protesterer mod nyt forslag fra EU Kommissionen.

Gina_E_2010_160
EAEA's generalsekretær, Gina Ebner, har udsendt en kommentar til EU Kommissionens nyligt udsendte forslag "Erasmus for alle". 
   "Erasmus til alle" er titlen på et forslag til nyt EU-program for støtte til uddannelse. Forslaget vil lægge alle de hidtidige programmer sammen. Det betyder, at Grundtvig Programmet, der har været målrettet voksnes læring, forsvinder.
Det er EU Kommissionen, der har fremlagt forslaget. Det skal nu diskuteres i EU's ministerråd og derefter EU-parlamentet. Den endelige vedtagelse forventes i 1. halvdel af 2012, hvor Danmark har EU-formandsskabet.
Med forslaget prioriterer Kommissionen de højere uddannelser og uddannelsessøgende mobilitet på tværs af landegrænser over andre aktiviteter inden for uddannelse og livslang læring.

Betydningen af voksnes læring
I en kommentar til forslaget henviser European Adult Education Association (EAEA) til EU's målsætning om, at 15 procent af landenes voksne befolkninger skal deltage i læringsaktiviteter.
Af hensyn til dette mål, for at rekruttere flere til de højere uddannelser og for at begrænse frafald er det nødvendigt at styrke voksenlæringen i Europa, mener EAEA.
"Særligt er der behov for at øge deltagelsen for voksne med få kvalifikationer. Denne gruppe har i dag en deltagelsesfrekvens på en syvendedel af voksne med højere uddannelse," skriver EAEA.
EAEA peger også på at voksenlæringens bidrag til aktivt medborgerskab er vigtigt af hensyn til Europas sammenhængskraft og identitet i krisetider.

Eget program
På den baggrund stiller EAEA fire forslag til ændringer i "Erasmus for alle":
• Voksenundervisning og -læring skal have sit eget program
• Der skal mindste afsættes syv procent af de samlede midler på uddannelsesområdet til voksenundervisning og -læring. Kommissionen vil kun afsætte to procent
• Programmet skal opstille målsætninger for landenes resultater inden for området
• Programmet skal være åbent for de mange små organisationer, som udgør en vigtig del af voksenlæringen i de europæiske lande. Kommissionen vil prioritere de store organisationer og de store projekter.