Fælles forslag om penge til uddannelse af it-svage

Fælles forslag om penge til uddannelse af it-svage

12. oktober 2011

Ældresagen, Danmarks Biblioteksforening og DFS opfordrer regeringen til at afsætte en pulje til uddannelse af it-svage. Regeringens digitaliserings-planer kræver en ekstraordinær indsats, mener de tre organisationer.

Den nye regering fastholder VK-regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. Det er baggrunden for et brev, som Ældresagen, Danmarks Biblioteksforening og DFS den 5. oktober sendte til tre ministre:
• Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
• Minister for forskning, innovation og Videregående uddannelser Morten Østergaard, og
• Finansminister Bjarne Fog Corydon 
  it_tastaturforvirring_160

En halv million uden internet
De tre organisationer støtter ideen om digitale løsninger, der kan forbedre servicen for borgerne og spare udgifter til administration, men de understreger, at det er vigtigt at tage hensyn til de grupper, der ikke er på nettet, bl.a. de ældre.
I brevet henviser de til en undersøgelse fra Danmarks statistik, som viser:
• At mere end 500.000 danskere ikke har adgang til internet i hjemmet
• At 400.000 af disse er over 65 år
• At der er en social slagside, idet de 65+ årige, der har internetadgang, i snit tjener 50 procent mere end dem, der ikke har

Parate til samarbejde
Brevet beskriver de mange aktiviteter, som de tre organisationer allerede har på området, og de tilbyder at løfte en endnu større del af den indsats, der vil blive nødvendig, hvis regeringens digitaliseringsstrategi skal lykkes: "Vi er parate til i samarbejde med hinanden og som enkeltorganisationer at påtage os vores del af den store samfundsopgave, det er at få den store gruppe ikke-digitaliserede borgere gjort fortrolige med at kommunikere digitalt med det offentlige," skriver de til de tre ministre.

National pulje
Så stor en indsats, påpeger de tre organisationer, vil ikke kunne gennemføres uden en kraftig tilførsel af ressourcer. Derfor præsenterer de regeringen for et forslag: "Vi skal derfor opfordre Ministeren til, at der afsættes en national søgepulje, der kan styrke den helt nødvendige uddannelsesindsats overfor de it svage, som kræver en ekstraordinær indsats, hvis målet skal nås."