Finansloven udløser protest og jubel

Finansloven udløser protest og jubel

2. december 2011

55 forstandere protesterer mod, at regeringspartierne ikke vil fjerne genopretningspakkens besparelser på højskolerne. Til gengæld er Efterskoleforeningen glade for, at ”et år på efterskole bliver billigere”.

"Den 20. november blev der indgået aftale om næste års finanslov, og den lovede tilbagerulning af den tidligere regerings kraftige besparelser på højskolerne har ikke fundet sted", skriver 55 højskole-forstandere.
De henviser til, at højskolerne sammen med de øvrige frie skoler blev ramt ekstraordinært hårdt af den genopretningspakke, som blev vedtaget af VKO før folketingsvalget. Samlet forsvandt ni procent af højskolernes bevilling. Videre skriver de:
"Både i forbindelse med disse besparelser og i løbet af den nylige valgkamp har de tre regeringspartier og Enhedslisten ved flere lejligheder givet tydeligt udtryk for, at Genopretningspakken ville blive rullet tilbage på vores område, så snart de fik magt hertil," udtaler forstanderne med henvisning til, at S, SF og R i løbet af valgkampen ved flere lejligheder lovede besparelserne rullet tilbage. "

Overkommeligt for alle forældre
I en anden del af den folkeoplysende skoleverden er der til gengæld tilfredshed. Her indebærer aftalen om finansloven, at genopretningspakkens besparelser bliver rullet tilbage:
"Den forhøjede støtte gør det igen økonomisk overkommeligt for alle forældre at vælge et efterskoleophold til deres børn. Samtidig understøtter det skoleformens muligheder for at påtage sig et socialt ansvar, og vi påtager os med glæde at leve op til børne- og undervisningsminister Christine Antorinis udtalelse om, at et godt efterskoleophold kan være afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse," siger Efterskoleforeningens formand Troels Borring.

 

Rikke_Forchammer_160

Rikke Forchammer, Krogerup Højskole, er en af de 55 forstandere, som protesterer mod finanslovsaftalen.

Troels Borring

"Finansloven gør det igen overkommeligt for alle forældre at vælge efterskolen," siger Efterskoleforeningens formand, Troels Borring.