Fodbold, foredrag og fællesspisning

16. februar 2011

Mere motion, sund kost, viden og fællesskab. Det er målsætningen for ”Tag af sted sammen i 8200 Århus V”. Sammen med en fodboldklub, et beboerhus og et 10. klasses center har FOF-Århus vundet 1. præmien i en kommunal konkurrence.

"Børnene spiller fodbold, og forældrene står på sidelinjen, men meget mere fællesskab bliver det ofte ikke til. Det er det, vi vil lave om på," fortæller Hanne Søholt Foged fra FOF-Århus. Hanne Søholt er projektleder på "Tag af sted sammen i 8200 Århus V".

Den 9. februar kårede Århus Kommune projektforslaget som vinder af en konkurrence, der skulle skabe fokus på mulighederne for, at familier kan dyrke fritidsaktiviteter på samme tid.
1. præmien er på 75.000 kr. 
 

 tag_af_sted_pris
Fra prisoverrækkelsen. Hanne Søholt Foged yderst til venstre.

Scor aftensmaden
"Vi tager udgangspunkt i et arbejde, der allerede er i gang i fodboldklubben Fuglebakken KFUM Århus, hvor 30-60 mennesker hver onsdag aften efter træning har spist sammen. Menuen er på skift lavet af forældre med dansk, tyrkisk og somalisk baggrund," beretter Hanne Søholt.
Dette arbejde er foregået under overskriften "Scor aftensmaden og kom i mål uden hverdagsstress". Med det nye projekt vil fodboldklubben og FOF sammen med Frydenlund Beboerhus og "Center 10, Århus High School" forankre og udvide fællesspisningen.
Samtidig vil de etablere aktiviteter, der tilgodeser familier i Aarhus V - såvel de ressourcestærke som de udsatte - styrke sportsudøvelsen og formidle viden om den sunde kost, fællesskabet og glæden ved foreningslivet.
Endelig vil de igangsætte FVU-undervisning, debatskabende foredrag, kreativt værksted og lektiehjælp.

Sociale kompetencer
Om baggrunden skriver de fire partnere bl.a..
"Fodboldklubben Fuglebakken KFUM Århus ligger i Århus V. Blandt de ca. 10.000 borgere er mange familier på overførselsindkomster især blandt de mange nydanske familier.
Fuglebakken har gennem årene spillet en central rolle i forhold til at skabe gode sociale vilkår for børn og unge i Århus V. (…)
Fuglebakkens succes med de sociale initiativer skyldes, at fodbold har stor prestige blandt områdets børn og unge, og at fodbold appellerer til de unges drømme. I Fuglebakken bruger de unge deres fritid til noget sundt og konstruktivt, de får indsigt i det danske foreningsliv og fodboldspillet er med til at udvikle de unges sociale kompetencer."

Frivillig indsats
Arbejdet er i høj grad bygget op omkring den frivillige indsats:
"Tanken er fortsat, at forældre og søskende, som er med til træningen, men ikke selv spiller fodbold, hjælper med at lave mad, og at alle i fællesskab kan spise med efter træningen. Og dermed får alle sund mad, fællesskab og undgår hverdagsstress, ved at skulle skynde sig hjem og lave mad," står der i præsentationen.
Videre skriver partnerne:
"De menneskelige ressourcer og tiden yder de frivillige i Fuglebakken gerne, men vi mangler økonomi til materiel til de nye medlemmer i klubben, som vi har fået på grundlag af projektet, til den sunde mad (gerne økologisk) og til køkkengrej, da køkkenbrug af mange frivillige slider på udstyret og stiller større krav til udstyret, da vi ønsker at bruge andre redskaber end de konventionelle frituregryder og pølsevarmere."

FOF-erfaringer
FOF's bidrag vil især handle om FVU, foredrag for forældre og teenagere og den fælles motion.
"Vi har tidligere arbejdet i Gellerup-området med særlige projekter og undervisningsforløb, hvor aktivt medborgerskab, kulturforståelse, sundhed og pædagogik har været i fokus. Især har vi arbejdet med områdets kvinder," fortæller Hanne Søholt.
Projektpartnerne har allerede haft det første planlægningsmøde, og i marts vil de indkalde interesserede forældre.

Skovtur med bid i
Også en anden folkeoplysende organisation blev belønnet i konkurrencen. FO-Århus modtag 10.000 kr. for et forslag, de har udarbejdet i samarbejde med Grøn Guide, et fritidscenter og en naturvidenskabelig forening. Projektet hedder "Spis af Riis Skov/skovtur med bid i".