Folkeoplysning med glød

30. juni 2011

De brænder for det. Det er indignationen, der driver dem. Det var præcis det samme, som FOF’s direktør og Højskoleforeningens generalsekretær bed mærke i, da de var til verdenskongres for folkeoplysning og voksenundervisning.

 

 

 

Otto_icae_160

Otto Juhl Nlelsen

Niels Glahn_rec2010_160

Niels Glahn

GitaSen_icae_160

Gita Sen

Wilkinson_icae_160

Richard Wilkinson 

 

"En verden værd at leve i" var overskriften for International Council for Adult Educations (ICAE) verdenskongres i Malmø den 14.-17. juni. Blandt de 700 deltagere fra 82 lande var DFS' sekretariat og en stor del af bestyrelsen.
To af de deltagende bestyrelsesmedlemmer var Otto Juhl Nielsen, der er direktør i FOF, og Niels Glahn, som er generalsekretær i Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.

Den store forskel
"Hvad der virkelig slog mig, var den store forskel på "adult learning" i Skandinavien og i resten af verden," fortæller Otto Juhl Nielsen.
"I de fleste lande uden for Skandinavien er det civilsamfundet, der står for det, vi kalder folkeoplysning. Ledere og lærere arbejder ofte gratis - ved siden af arbejde på læreanstalter, og de gør det for at løse sociale problemer eller for at styrke kampen for politisk frihed.
De har en helt anden glød," siger FOF-direktøren og tilføjer:
"Det er mange år siden, at vi herhjemme har kæmpet for noget på den måde."

Forandre verden
"Det var meget inspirerende at møde mennesker, der arbejder med folkeoplysning, fordi de er indignerede. De arbejder med folkeoplysning i solidaritet med de fattige og i det hele taget for at forandre verden." siger Niels Glahn.
"Herhjemme har vi alt for meget fokus på det kompetencegivende. Derfor var det opmuntrende at være på en konference, hvor man lagde vægt på Den Tredje Sektor, det uformelle.

Intellektuelles ansvar
Det var også en engageret repræsentant for et af landene uden for Europa og Nordamerika, der som hovedtaler gjorde størst indtryk på Niels Glahn.
"Gita Sen, der er professor fra Indien, holdt en meget interessant artikel om intelligentsiaens forpligtelser. Det er ikke nok blot at passe sit arbejde som "intellektuel arbejder", sagde hun.
I stedet argumenterede hun for, at det var de intellektuelles ansvar at byde ind med deres viden om verden og samfundets udvikling og med forslag til løsninger af problemerne fra fattigdom til finanskrise og bæredygtighed," fortæller Niels Glahn.

Lighed løser samfundets problemer
Otto Juhl Nielsen er mere begejstret for en anden hovedtaler, Richard G. Wilkinson fra Storbritannien. Wilkinson er professor og har arbejdet videnskabeligt med økonomi og samfundsproblemer
"Han havde gennemført en omfattende undersøgelse af omfanget af alle mulige samfundsproblemer, kriminalitet, børnedødelighed, narkotikaafhængighed, sundhed og meget andet.
Med grafer og kurver viste han, at de lande med størst indkomst-ulighed også er de lande, hvor alle disse problemer er størst. Hans konklusion var, at samfundene skal fokusere på at skabe større lighed, og så vil det næsten automatisk løse alle de andre problemer," fortæller Otto Juhl Nielsen.
Han bed også mærke i, at Wilkinson pegede på Danmark og de andre skandinaviske lande som de lande med størst lighed og færrest samfundsproblemer.
"Wilkinson sagde, at Danmark er det land, der bedst udlever "the american dream", siger Otto Juhl Nielsen.
Richard Wilkinsons bog om undersøgelsen, The Spirit Level, udkommer snart på dansk. 

International Council for Adult Education (ICAE)
repræsenterer mere end 700 foreninger og organisationer indenfor voksenundervisning og livslang læring. Den har syv regionale medlemmer og nationale medlemmer fra mere end 50 lande.
DFS er medlem af ICAE

Rød pilICAE's hjemmeside

Relaterede nyheder