Folkeoplysningen flytter til Kulturministeriet

Folkeoplysningen flytter til Kulturministeriet

6. oktober 2011

Med regeringsskiftet får folkeoplysningen ikke blot ny minister, vi rykker over i et helt nyt ministerium. En række folkeoplysende skoleformer bliver dog i det nye børne- og undervisningsministerium.

Uffe Elbæk
Uffe Elbæk er ny minister for folkeoplysning.

Efter at bl.a. at have indstillet, at det "må behage Deres Majestæt" at "afskedige i nåde" den hidtidige statsminister, bad Helle Thorning-Schmidt også dronningen om at udnævne "medlem af Folketinget, Ridder af Dannebrogordenen, Uffe Elbæk til kulturminister - og at bestemme, "at sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, overføres fra Undervisning og Børn til Kulturministeriet".

Det og meget mere kan man læse i dokumentet "Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium", som Helle Thorning-Schmidt den 3. oktober overleverede til dronningen.

Samling i Kulturministeriet
Det betyder, at en stor del af arbejdet i DFS' medlemsorganisationer nu er samlet i Kulturministeriet. Her hørte i forvejen vores amatørkulturorganisationer til: Dansk Amatør Orkester Samvirke (DAOS), Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO), DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed, Folkekirkens Ungdomskor, Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) og Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark (SLRTV)
Dertil kommer nu alt, hvad der har med folkeoplysningsloven at gøre, dvs. aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter, plus højskolerne.
 

Stadig i Undervisningsministeriet
Tilbage i det, der fremover hedder Børne- og Undervisningsministeriet, hvor Christine Antorini er blevet minister, er efterskolerne, de frie fagskoler, produktionsskolerne og ungdomsskolerne. Det samme er hele voksen- og efteruddannelsessystemet med FVU-undervisning og ordblindeundervisning.


Det er også Christine Antorini, der vil fremlægge den nye regerings forslag om en ny fleksibel ungdomsuddannelse, hvor de folkeoplysende skoler er skrevet ind som aktører på baggrund af deres erfaringer med brobygningsindsatser. 

   Antorini_160
Som børne- og undervisningsminister har Christine Antorini ansvaret for nogle folkeoplysende skoleformer.