Folkeoplysningen i Undervisningsministeriet

Folkeoplysningen i Undervisningsministeriet

13. maj 2011

Den 1. marts i år gennemførte Undervisningsministeriet en større omstrukturering. Det betyder, at mange af de ansatte, der arbejder med folkeoplysnings-relevante temaer, er flyttet til nye kontorer. Vi bringer her en oversigt.

Det ville være så nemt, hvis man bare kunne slå op på folkeoplysnings-kontoret på Undervisningsministeriets hjemmeside og så finde alle de ansatte, som DFS eller DFS' medlemsorganisationer har brug for at komme i kontakt med.
Sådan var det ikke før omstruktureringen - og afskedigelserne - den 1. marts i år. Og det er endnu mindre tilfældet efterfølgende.
   Uvm_logo_200

Derfor har DFS' sekretariat udarbejdet en oversigt over, hvem de relevante ansatte er, og hvilke styrelser og kontorer de tilhører. (se højre kolonne)

Departement og styrelser
I den nye struktur består ministeriet af et departement og tre styrelser: uddannelsesstyrelsen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C (it-tjenester). Departementet har det overordnede ansvar og den politiske behandling, mens styrelsen står for den egentlige sagsbehandling.Det betyder, at der kan være ansvarlige for de samme temaer i både departement og styrelse, men det vil oftest være de ansatte i styrelsen, de folkeoplysende skoler og organisationer har behov for at kontakte. 

De vigtigste områder
• Alt, hvad der har med folkeoplysningsloven at gøre, behandles i Uddannelsesstyrelsens "Kontor for styring af folkeskolen" (!)
• Alt, hvad der har med højskoler, efterskoler og hus- og håndarbejdsskoler at gøre, behandles i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens "Lov- og tilsynskontor 1 - grundskoler og frie kostskoler" 

  Uvm_bygning_200

• Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) ligger i Uddannelsesstyrelsens "Vejledningskontoret".
• Realkompetence ligger i Uddannelsesstyrelsens "Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser"

 

Rød pilOversigt over folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

OBS: Efter regeringsskiftet oktober 2011 er der sket store ændringer i ressortområderne, der vedrører folkeoplysningen. Derfor er dette link de-aktiveret. DFS' sekretariat vil udarbejde en ny oversigt, når rokeringerne er på plads.