Folkeoplysningsloven udsat

Folkeoplysningsloven udsat

14. april 2011

Forslaget til revision af folkeoplysningsloven blev alligevel ikke fremsat onsdag den 13. april. Undervisningsministeren lover, at loven bliver fremsat inden 1. maj, og at den bliver vedtaget inden sommerferien.

Troels Lund Poulsen
"Vi når det inden sommer," lover undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

Den 13. april havde Undervisningsministeriet annonceret, at man ville fremsætte forslaget til revision af folkeoplysningsloven i Folketinget. Et udkast til forslaget har været i høring i små to uger.
Men forslaget blev ikke fremsat. 

Klar til sommer
I en tale på DFS' repræsentantskabsmøde i dag bedyrede undervisningsminister Troels Lund Poulsen, at det ikke var en forglemmelse. Men han løftede ikke sløret for årsagen til forsinkelsen.
Til gengæld sagde han, at han var overbevist om, at han vil kunne fremsætte forslaget inden 1. maj, der er sidste frist, hvis Folketinget skal kunne nå at behandle det færdigt inden sommerferien.
"Og så kan der jo ske det, at Folketinget af andre grunde udskyder sin sommerferie til efter 5. juni. Så jeg er overbevist om, at vi får vedtaget loven - forhåbentligt i bred enighed," sagde undervisningsministeren.

Kritiseres for hastværk
Netop den 13. april, hvor forslaget skulle have været fremsat, kunne Avisen Kommu-nen referere foreningsfolk og politikere for en kritik af hastværk omkring loven, både høringsfrist og lovgivningsproces:
"Så kort en høring er noget sjusk. Det er jo skadeligt for hele den demokratiske pro-ces," udtaler KL-kulturformand Jane Findahl (SF) til Kommunen.
"Det er jo umuligt at få det demokratiske bagland ordentligt engageret under de om-stændigheder, siger Danske Handicaporganisationers formand, Stig Langvad.
På Christiansborg sår Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, tvivl om, hvorvidt forslaget når at blive vedtaget inden sommerferien:
"Jeg forstår ikke, at de gør det nu, og jeg tror heller ikke, at vi kommer til at nå det, siger hun.