Frie skoler sætter kurs

Frie skoler sætter kurs

8. august 2011

Konferencen er aflyst Nationalt Videncenter for Frie Skoler inviterer til konference. Temaet er: ”Fra videnssamfund til konkurrencesamfund – hvad betyder det for ”de frie skoler”?

Konferencen finder sted i Lindø Industripark den 16. september. Den er arrangeret i samarbejde med University College Lillebælt, University College Syddanamrk og Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Programmets hovedpunkter er

• Professor Ove K. Pedersen - Konkurrencestaten. Foredrag med udgangspunkt i sin seneste udgivelse Konkurrencestaten. Hvordan det danske uddannelsessystem er blevet stillet overfor nye udfordringer og krav i forbindelse med overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat. Han giver forklaringer og stiller en diagnose.

  Ove Kaj Pedersen_160
Ove Kaj Pedersen

• Filosof Anders Fogh Jensen - Projektsamfundet - Hvorfor er projektet så allestedsnærværende? Anders Fogh Jensen vil give nogle forskellige svar. Det viser sig nemlig, at projektets fremkomst har at gøre med en forvandling af den vestlige kultur, med de måder vi omgås tid og rum på.

• Opgang 2 - Debatskabende teaterforestilling "At tage ansvar eller være passiv" - Gidslet er en hverdagsfarce om magt og afmagt og om velmente intentioner, som kommer til kort.  Debatforestillingen handler om at tage ansvar for sit eget liv, at bidrage til fællesskabet både lokalt og i samfundet i det hele taget - eller bare forholde sig passiv.