Frivillig i folkeoplysningen

Frivillig i folkeoplysningen

25. januar 2011

2011 er Frivillighedsår i hele EU. Om nogen er folkeoplysningen baseret på den frivillige indsats. Derfor sætter DFS fokus på det frivillige folkeoplysende arbejdes betydning for aktivt medborgerskab.

"Det er jo ingen hemmelighed, at dagsordenen i øjeblikket fokuserer meget på det frivilllige sociale arbejde, som f.eks. lektiehjælper eller besøgsven.
Men prøv et øjeblik at stands op og forestil dig, hvordan Danmark ville se ud, hvis vi ikke havde de frivillige i foreningslivet til at sørge for, at vi alle kan nyde godt af idrætsaktiviteter, amatørteater og - musik, aftenskolekurser, møder, foredrag, debatter og alt det andet, folkeoplysningen står for," lyder opfordringen fra sekretariatsleder Trine Bendix.

DFS-fokus på frivilligt arbejde
2011 er Frivillighedsår i hele EU, og i Danmark markeres året bl.a. med konferencer, kampagner og events over det ganske land.
Om nogen er folkeoplysningen baseret på den frivillige indsats. Det er et naturligt sted at starte, når det handler om at blive klog på frivilligt arbejdes betydning for aktivt medborgerskab.
Derfor sætter også DFS i år fokus på det frivillige arbejde i folkeoplysningen. Henover året vil vi bringe interviews på hjemmesiden med lokale ildsjæle fra de 33 medlemsorganisationer. Desuden vil vi være synlige i forbindelse med Frivillighedsårets officielle aktiviteter. Dem kan man læse om på www.frivillighed2011.dk, hvor man også selv som organisation kan lægge sine egne aktiviteter ind.
"Fra DFS' side håber vi, at alle vores medlemsorganisationer, og i sær de mange idébårne foreninger, vil bruge året til at sætte fokus på den enorme frivillige indsats, der dagligt gøres lokalt, regionalt og på landsplan i organisationerne," fortæller Trine Bendix.

Gå-hjem-møder
I løbet af året vil DFS invitere medlemsorganisationerne til en række gå-hjem-møder med temaer lige fra rekruttering og fastholdelse til intern uddannelse, organisationsudvikling og kommunikation i det frivillige arbejde.
"Vi ved, at mange foreninger i disse år oplever et behov fra deres brugere og medlemmer til at kunne deltage med en frivillig indsats på en lidt anden måde end den traditionelle bestyrelsesindsats.
Vi håber at netværket omkring gå-hjem-møderne og de andre DFS-aktiviteter i årets løb kan sætte gang i nye tværgående udviklingsprojekter, og vi støtter gerne med midler fra de forskellige DFS-puljer," lyder det afslutningsvist fra sekretariatsleder Trine Bendix.

Pulje og sparring
DFS håber også at få støtte fra Frivillighedsårets officielle pulje, til en landsdækkende kampagne, der netop skal sætte fokus på folkeoplysningens frivillige.
Det frivillige arbejde i folkeoplysningen spænder vidt, fra demokratisk arbejde i bestyrelserne, til organisatorisk arbejde omkring aktiviteter, projekter m.m. Til at sikrebredden i de aktiviteter, DFS sætter i gang, er der sammensat en sparringsgruppe bestående af repræsentanter fra seks meget forskellige medlemsorganisationer: Grænseforeningen, Folkevirke, SFOF, DATS, MS og FDB.

Definition på frivilligt arbejde:

Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der:
• Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (f.eks. afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.
• Ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
• Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved adskilles frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.
• Er til gavn for andre end én selv og ens familie.
• Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.
• Er aktiv. Dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde.
Kilde: Frivillighedsundersøgelsen, v/ Bjarne Ipsen

Relaterede nyheder