Frivillige bærer folkeoplysningen

Frivillige bærer folkeoplysningen

17. august 2011

I de folkeoplysende skoler og foreninger kan man ikke undvære de frivilliges indsats. Mindst 70.000 lægger en frivillig indsats på området. I 70 procent af DFS medlemsorganisationer står de frivillige for halvdelen af arbejdet eller mere.

Mange dele af folkeoplysningen er blevet "professionaliseret", men det har langt fra fjernet det frivillige arbejdes betydning. I hovedparten af de folkeoplysende skoler og foreninger er de frivillige uundværlige, men der ligger stadig masser af ledige opgaver til endnu flere, der vil gøre en u-lønnet indsats.

Endnu flere
Det fremgår af en undersøgelse, som DFS har gennemført blandt sine 33 medlemsorganisationer.
"26 af organisationerne har besvaret vores spørgeskema, som derfor giver et godt billede af den betydning, det frivillige arbejde har. Men vi skal selvfølgelig huske, at nogle af tallene ville være højere, hvis alle havde svaret," fortæller udviklingskonsulent Siv Bilsted, DFS.

   Siv
"Undersøgelsen giver et godt billede af det frivillige arbejde," siger udviklingskonsulent Siv Bilsted, DFS

"Oven i skema-besvarelserne har vi også fået en række uddybende kommentarer, som uddyber vores viden om, hvordan det frivillige arbejde i medlemsorganisationerne fungerer," tilføjer Siv Bilsted.

Hovedkonklusioner
Blandt hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

• 70.000 laver frivilligt arbejde (i de 26 organisationer, som har svaret)
• I 70 procent af organisationerne står frivillige for mindst halvdelen af aktiviteterne
• 2/3 af organisationerne svarer, at der er opgaver, som ikke bliver løst, fordi der ikke er frivillige nok

Bestyrelses- og praktisk arbejde
Undersøgelsen spørger også indtil, hvilke aktiviteter de frivillige står for. Det er et grundvilkår i alle organisationerne, at der skal frivillige til bestyrelses- og rådsarbejde. I næsten alle organisationer udfører frivillige praktisk arbejde ved møder, seminarer o.l.
Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt de frivillige er en overvægt af kvinder.
Som mange vil forvente, er seniorerne godt repræsenteret, men de udgør langt fra flertallet. En en stor del af medlemsorganisationerne svarer, at deres frivillige er bredt sammensat aldersmæssigt, og i en del organisationer er det fortrinsvis unge, der står for praktiske arbejde med arrangementer.

Rød pilDFS' frivillighedsundersøgelse 2011

Rød pilMere om folkeoplysning og frivillighed

Definition af frivilligt arbejde
• frivilligt (uden tvang)
• ulønnet (dog er et symbolsk beløb og dækning af udgifter i orden), 
• til gavn for andre end en selv og ens familie
• organiseret (sker i en organisatorisk sammenhæng)
• en aktivitet (ikke bare et medlemskab)
• kan udføres af medlemmer af organisationen eller andre

Citater fra undersøgelsen
"Uden de frivillige ville vi ikke eksistere."
"Uden medlemmer, der ønsker at arbejde frivilligt, vil organisationen have svært ved at hævde sin eksistensberettigelse."
"Højskoleelever yder ofte en stor frivillig indsats i lokalområdet, i udlandet eller ved indsamlinger."
"Det er sagen, der fastholder de frivillige"