Frivillighed og voksenundervisning hænger sammen

Frivillighed og voksenundervisning hænger sammen

8. april 2011

I mange europæiske lande spiller frivilligt arbejde en stor rolle i den ikke-formelle voksenundervisning, men også på andre måder spiller frivillighed sammen med folkeoplysning. Det fremgår af det seneste nummer af InfoLetter, et europæisk nyhedsbrev om ikke-formel voksenlæring.

"Frivillige sparer den irske stat 10 millioner pund." Sådan lyder en af overskrifterne i det seneste nummer af InfoLetter, der har det europæiske frivillighedsår som tema. InfoLetter udgives af InfoNet Adult Education, der også er et Grundtvig-projekt, hvor DFS er den danske partnerorganisation.
I artiklen forklarer Bernadette Brady, der er leder af den irske "DFS-organisation", AONTAS, at 4.000 frivillige i Irland er engagerede i grundlæggende læse- og skriveundervisning. Det svarer til 240.000 ubetalte timer om ugen.
I nyhedsbrevet er der eksempler på det samme fra bl.a. Portugal, Rumænien og Ungarn.

Undervisning af frivillige
Men sammenhængen kan også vendes om. De frivillige har også brug for undervisning, som den ikke-formelle sektor kan levere.
Anne Walulik fortæller, at der i Polen er en stigende antal kurser, der handler om de frivilliges og organisationernes rettigheder og pligter. Walulik fortæller også om et projekt, der hedder "Frivillige for Viden", der skal stimulere uddannelsessøgende til at tage del i frivilligt arbejde.
I en anden artikel citerer Terese la Marca Bruno Schettini, der er ekspert i italiensk voksenundervisning. Han siger:
"Der er ingen nogen tradition for at oplære frivillige inden for voksenlæring. Ingen tør gå i gang med det af frygt for, at enten finansieringen eller energien forsvinder undervejs."

Læring gennem frivilligt arbejde
Endelig peger Anne Walulik i sin artikel på, at det frivillige arbejde er en læringsproces i sig selv. Hun citerer organisationen "One World Association", der ligner Mellemfolkeligt Samvirke i Danmark:
"Et vigtigt aspekt af langtids-frivillighed er mulighed for at lære det land og de omgivelser, du arbejder i, samt at lære sprog og vaner."
Samme pointe har en EU-rapport fra 2010 fat i, fremgår det af en artikel af Ricarda Motschilnig. Hun forklarer, at rapporten peger på, at det er vigtigt, at der foregår en systematisk afklaring og anerkendelse af den læring, som foregår i frivilligt civilsamfundsarbejde. Men hun tilføjer:
"Men det rapporteres samtidig, at selv i lande, der har veletablerede systemer og politikker for anerkendelse af ikke-formel og uformel læring, er der ikke noget, der tyder på, at dette også gælder i forhold til frivilligt arbejde."

Underskriftsindsamling for uddannelse
Hvert nummer af InfoLetter indeholder også artikler om andre aspekter af voksenlæring end nummerets tema. I dette nummer kan man f.eks. læse, at der er en underskriftsindsamling i gang i Østrig, hvis formål er at få en folkeafstemning om flere penge til uddannelsessektoren.
Kampagnen hedder "Østrig må ikke falde bagud", og det indgår i grundlaget, at voksenuddannelsen skal kunne sikre, at de, der er faldet ud af det formelle system, kan indhente det hurtigt, billigt og med høj kvalitet.