Gode råd og kærlige spark om ledelse af frivillige

Gode råd og kærlige spark om ledelse af frivillige

16. februar 2011

Ny bog om ledelse af frivillige leverer varen. Der er god inspiration og nyt at lære for både erfarne og nye ledere i foreningslivet.

Denne bog er intet mindre end et must-have, hvis du enten er formand eller bestyrelsesmedlem i en forening eller på anden måde organiserer frivilliges indsats. Bogen er et aktuelt bud på, hvordan du - og resten af teamet - håndterer de udfordringer, det giver både at være et ledelsesteam (en bestyrelse) og at arbejde med af frivillige.
Både for den erfarne foreningsmand m/k og for den nytiltrådte er der masser af stof at hente og overvejelser at gøre sig om sin egen praksis. 
  Frivillig_ledelse_bog

Langt det meste fra bogen kan man uden problemer overføre til sit øvrige liv, hvad enten det er på arbejdspladsen, der opstår konflikter eller skal udvikles kreative ideer, eller i familien, der skal tænkes i teamsamarbejde.

Meningsfuldt
Aktualiteten fremhæves bl.a. ved, at forfatterne kender til den praktiske virkelighed i foreningslivet, hvor de konstaterer, at "Mange af nutidens frivillige er kendetegnet ved at være villige til at lægge mange timer i frivilligt arbejde, så længe indsatsen er projektorienteret eller tidsbegrænset, og de oplever, at deres opgaver er meningsfulde og så at sige 'flytter noget'."
 Igennem de forskellige kapitler giver de så bud på, hvordan organisationerne - og ledelserne - kan blive bedre til at matche de frivilliges forventninger.

Teori og praksis
Bogen kommer hele banen rundt om mange perspektiver på ledelsesopgaven, lige fra en klassisk disciplin som mødeledelse, som mange en lokal foreningsmand m/k i tidernes løb har været på kursus i, til emner som kreativ ide-udvikling, selvledelse, motivation og forholdet mellem ansatte og frivillige.
Forfatterne formår at mixe teori med praktiske erfaringer, så man som læser får en forståelse af, at teorien virker i praksis. For dem, som vil læse mere, er der henvisninger til relevant teori. For dem, der gerne vil lære af andres erfaringer, er der i hvert kapitel indsat grå læsebokse, der fortæller hverdagshistorier om, hvordan problematiske situationer opstår, kan aflæses og blive til succeser ved at tage ledelsesopgaven alvorligt.

Kærlige spark
Bogen giver både gode råd, men også i kærlige spark bagi på en måde, så man som læser føler sig motiveret til at komme i gang med forandringerne, fordi det er en alle tiders mulighed for at prøve kræfter med nye udfordringer og selv lære nyt - og nu ved man lidt mere om, hvordan det skal gøres.
Bogen kan læses fra ende til anden, eller den kan bruges som opslagsbog. Personligt vil jeg også mene, at den er oplagt at bruge til en studiekreds i bestyrelsen, hvor man tager et tema fra bogen op på hvert møde, for på den måde at lære og udvikle sig sammen.

Ledelse af frivillige - en håndbog. Af Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard. 299 sider, 279 kr. ISBN 978-87-89303-46-8.
Bogen købes på www.ankerhus.dk