Guide til folkeoplysningspolitik

Guide til folkeoplysningspolitik

5. september 2011

Alle kommuner går i løbet af efteråret i gang med at udforme en folkeoplysningspolitik - sammen med de lokale folkeoplysende skoler og foreninger. Til støtte for dette arbejde er der udarbejdet en guide, og der arrangeres informationsmøder.

De færreste kommuner har i dag en nedfældet folkeoplysningspolitik. For de fleste er det en helt ny opgave. Derfor har de landsdækkende folkeoplysende organisationer udarbejdet en guide, der giver inspiration og konkrete råd.
De fem organisationer - DFS, DGI, DIF, DUF og Firmaidrætten - offentliggør guiden på et nyt fælles website: folkeoplysningspolitik.nu. Her inviterer Fritid&Samfund også til seks regionale konferencer om kommunal folkeoplysningspolitik. 

Viden og inspiration
Guiden beskriver lovkravene til folkeoplysningsudvalg og folkeoplysningspolitik, og der citeres fra både lovtekst og fra lovbemærkningerne.
Fokus er indholdet i folkeoplysningspolitikken. Guiden giver inspiration til det overordnede formål med en folkeoplysningspolitik og til de seks områder, som ifølge loven skal være indeholdt i den kommunale folkeoplysningspolitik.
Under hvert punkt i guiden angives lovens krav, der gives eksempler på indholdet, og der stilles uddybende og supplerende spørgsmål, som kan overvejes. Desuden henvises til konkrete eksempler fra eksisterende politik i kommunerne.

Seks byer
De seks regional konferencer finder sted i oktober i Brøndby, Århus, Vissenbjerg, Toftlund, Slagelse og Aalborg. De henvender sig til medlemmer af folkeoplysningsudvalg eller tilsvarende udvalg, bestyrelsesmedlemmer i det frivillige foreningsliv, foreningsledere, aftenskoleledere samt andre med interesse i temaet.
På konferencerne vil guiden blive fremlagt og diskuteret, og landsorganisationerne vil give deres vurdering af væsentlige ændringer i loven.