Hvordan udformes en kommunal folkeoplysningspolitik?

Hvordan udformes en kommunal folkeoplysningspolitik?

8. september 2011

På seks regionale konferencer vil frivillige, foreningsledere og folkeoplysere kunne få information og inspiration til arbejdet i kommunerne med at formulere en folkeoplysningspolitik. Repræsentanter for idrætten, ungdommen og den folkeoplysende voksenundervisning præsenterer deres ideer.

Det er Idrættens Fællesråd (IF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) samt Fritid & Samfund, der inviterer til de seks regionale konferencer.
Målgruppen for konferencerne er medlemmer af folkeoplysningsudvalg eller tilsvarende udvalg, bestyrelsesmedlemmer i det frivillige foreningsliv, foreningsledere, aftenskoleledere samt andre med interesse i temaet.

Baggrund
Med den nyligt vedtagne revision af folkeoplysningsloven forpligtes alle kommuner til at udforme en folkeoplysningspolitik (§ 34) og til at oprette et udvalg til at varetage opgaver under loven (§ 35).

Som følge heraf har de landsdækkende organisationer på folkeoplysningsområdet udformet en guide for at give inspiration til arbejdet i kommunerne med at udforme en folkeoplysningspolitik. Guiden beskriver det overordnede formål med en folkeoplysningspolitik og de seks områder, som ifølge loven skal være indeholdt i den. Under hvert punkt angives lovens krav, og der henvises til konkrete eksempler fra eksisterende politikker i kommunerne.

Temaer
På hver konference vil disse spørgsmål blive behandlet

• Gennemgang af kravene til en folkeoplysningspolitik samt bud på, hvordan en sådan kan udformes.
• Kommunerne er forpligtiget til at nedsætte et udvalg med brugerrepræsentation. Hvordan kan dette udvalg/de eksisterende folkeoplysningsudvalg bidrage til udviklingen af en folkeoplysningspolitik?
• Hvordan støtter landsorganisationerne udviklingen af en folkeoplysningspolitik?
• Landsorganisationernes syn på lovrevisionen, herunder indgåelse af partnerskaber, den nye udviklingspulje, nye regler for fleksible tilrettelæggelsesformer, nye muligheder for de selvorganiserede m.v.

 

Leif Max Hansen_80

Leif Max Hansen, Fritid & Samfund bydervelkommen.

tbk_2011_80

Trine Bendix, DFS, præsenterer den nye guide til folke-oplysnings-politik.

Jan Steffensen_firmaidr_80

Jan Steffensen, Idrættens Fællesråd, deltager i to panel-debatter.

PPH_5_100

Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd, deltager i i tre paneldebatter.

 

Birgitte Nielsen_DGI_80

Birgitte Nielsen, Idrættens Fællesråd, deltager to paneldebatter.

Thomas le Dous_80

Thomas le Dous, Dansk Ungdoms Fællesråd, deltager i alle paneldebatterne

Henrik Christensen_80

Henrik Christensen, Dansk Folkeoplysnings Samråd, deltager i tre paneler.

 

 

Program
Det første møde finder sted i København. Her ser programmet således ud:


Kl. 16.30 Kaffe og kage

Kl. 17.00 Velkomst ved Leif Max Hansen, landsformand Fritid&Samfund

Kl. 17.05 Præsentation af den nye folkeoplysningsguide ved Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Kl.17.35  Paneldiskussion: Landsorganisationernes holdning til den netop gennemførte revision af Lov om støtte til folkeoplysning med fokus på folkeoplysningspolitikken.
Paneldeltagere: Per Paludan, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Thomas Le Dous, Dansk Ungdoms Fællesråd og Preben Staun Idrættens Fællesråd.

Kl. 18.15 Summemøde og erfaringsudveksling

Kl. 19.00 Middag

Kl. 19.45 Spørgsmål til panelet på baggrund af summemødet.

Kl. 20.30 Afslutning

De øvrige møder vil blive opbygget på samme måde, men tidspunktet på dagen varierer, og landsorganisationerne lader sig repræsentere af forskellige personer. 

De seks konferencer

Konference 1 tirs. 27. september kl. 17.00-21.00 DIF, 2605 Brøndby

Konference 2 fre. 30. september kl. 09.00-13.00 DGI-huset, Århus, 8000 Århus C

Konference 3 tirs. 04. oktober kl. 17.00-21.00 Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg, Fyn

Konference 4 tors. 06. oktober kl. 10.00-14.00 Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund

Konference 5 man. 10. oktober kl. 10.00-14.00 Hotel Frederik d. II, 4200 Slagelse

Konference 6 tors. 13. oktober kl. 10.00-14.00 DGI-HUSET, Nordkraft, 9000 Aalborg

Pris inkl. kaffe & te samt frokost/middag 675 kr.

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt - begrænset antal pladser.

Tilmelding: Send e-mail til fritid@fritid-samfund.dk med følgende oplysninger:
• Hvilken konference (nummer/by)
• Navn
• Adresse
• E-mail
• Kommune
• Funktion/Udvalg
• Tlf.nr.
• Evt. EAN-nr.

Hjemmesiden Folkeoplysningspolitik.nu

Guide til folkeoplysningspolitik

Mere om den nye folkeoplysningslov

Relaterede nyheder